TOP-6.6.2-16-GY1-2018-00001 – Család- és gyermekjóléti szolgáltatás bővítése közösségi tér kialakításával Győr-Újvárosban

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata elsődleges célja a Győr-Újváros városrész, Győr, illetve a Győri járás területén élő hátrányos helyzetű személyek, társadalmi csoportok társadalmi-gazdasági hátrányainak enyhítése, életkörülményeinek javítása és a helyi közösség társadalmi kohéziójának erősítése.

TOP-6.6.2-15-GY1-2016-00001- Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Győrben, I. ütem

A „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Győrben, I. ütem” c. projekt Demensellátó központ (INDA-pont, azaz Interprofesszionális Demencia Alapprogram-pont) kialakítását célozza meg a Győr, Otthon utca 2. sz. alatti ingatlanban, valamint a házi segítségnyújtásban dolgozók munkájának hatékonyságának növelése céljából 20 db kerékpár beszerzése is projektelemként szerepel. A projekt a tervek szerint 2016. június 22-e és 2017. március 31-e között valósul meg.