TOP-6.6.2-15-GY1-2016-00001- Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Győrben, I. ütem

Projekt címe: Szociális Alapszolgáltatások fejlesztése Győrben I. ütem (Otthon utca)

Projektazonosító: TOP-6.6.2-15-GY1-2016-00001

Kedvezményezett: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege:  174.900.523 Ft

Megvalósításának időszaka: 2016.05.09-2018.03.31

Elvégzett tevékenység: projektmenedzsment

A „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Győrben, I. ütem” c. projekt keretében a Győr, Otthon u. 2. szám alatti, a 3-as számú idősek klubját magába foglaló ingatlant alakították át Demensellátó (INDA-pont) központtá.

A felújítás során átépítésre került az épület lépcsőháza, felvonó került beépítésre, valamint teljes körű nyílászárócserére, hő és vízszigetelésre került sor. Az emeleti részen foglalkoztató helyiségeket, pihenő szobát, irodákat, mozgáskorlátozott mosdóhelyiséget alakítottak ki, az épület teljes akadálymentesítése és az energiatakarékosságot elősegítő napelem telepítése mellett. Az infrastrukturális fejlesztéseken túl széleskörű eszközbeszerzésre is sor került, elsősorban foglalkoztató, mozgásfejlesztő és ápolási eszközöket, bútorokat, informatikai, elektronikai és udvari fejlesztő eszközöket, 20 db kerékpárt (házi segítségnyújtás számára) és egy 9 személyes személygépkocsit szereztek be.

A széleskörű fejlesztés eredményeképpen plusz 28 fő ellátására alkalmas demens centrum jött létre, amely egyaránt kiszolgálja a demens betegek és hozzátartozóik igényeit.  Az új épület többféle alapszolgáltatási forma szolgáltatási elemeinek kombinációját valósítja meg, elősegíti a gondozottak életminőségének javulását, megfelelő támogatását, a professzionális segítségnyújtás megvalósítását. A projekt eredményeképpen egy fő terápiás munkatárs felvételére került sor.