TOP-6.2.1-15-GY1-2016-00001 – A Báthory utcai Bölcsőde komplex felújítása

A projekt átfogó célja a XXI. század követelményeinek megfelelő, színvonalas, minőségi oktató-nevelő munkához szükséges környezet biztosítása a Báthory úti Bölcsődében, mely az egyenlő bánásmód és egyenlő esélyű hozzáférés alapelveit egyaránt magába foglalja. Célja továbbá a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatás, többek között a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítését a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által.

TOP-6.2.1-15-GY1-2016-00004 – Az Erzsébet Ligeti Óvoda felújítása, bővítése

Az Erzsébet Ligeti Óvodával szemközt helyezkedik el az ingatlankiváltással érintett Győri Mosolyvár Óvoda Magyar utcai Tagóvodája, amely jelenleg szervezetileg más óvodához tartozik. A Magyar u. 1. szám alatti ingatlan a győri Kölcsey Ferenc Általános Iskolával telekhatáros, és az általános iskola kapacitásszükségletét elégítheti ki a jövőben az épület. Az Erzsébet Ligeti Óvoda épületének bővítésével kiváltható a jelenlegi 3 csoportos óvoda feladatellátási helye. A kiváltandó ingatlanban rendelkezésre álló valamennyi helyiség és funkció az új építésű ingatlanban is kialakításra kerül, a földrajzi közelségéből adódóan a szolgáltatást igénybe vevőknek a feladatellátási hely áthelyezése hátrányt nem okoz.

TOP-6.2.1-16-GY1-2018-00004 – A Cuha utcai Bölcsőde fejlesztése

A projekt célja a Cuha utcai bölcsődében a foglalkoztatási helyzet javítása a kisgyermekes szülők munkaerő-piaci részvételének támogatásával, a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítése, a családok segítése a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által. Fontos cél a XXI. század követelményeinek megfelelő, színvonalas, minőségi oktató-nevelő munkához szükséges környezet biztosítása a bölcsődében (9024 Győr, Cuha u. 16.), mely az egyenlő bánásmód és egyenlő esélyű hozzáférés alapelveit egyaránt magába foglalja.

TOP-6.2.1-16-GY1-2018-00003 – A Kiskúti úti Bölcsőde felújítása

A projekt célja a Kiskúti úti bölcsődében a foglalkoztatási helyzet javítása a kisgyermekes szülők munkaerő-piaci részvételének támogatásával, a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítése, a családok segítése a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által. Fontos cél a XXI. század követelményeinek megfelelő, színvonalas, minőségi oktató-nevelő munkához szükséges környezet biztosítása a bölcsődében (9027 Győr, Kiskúti u. 16.), mely az egyenlő bánásmód és egyenlő esélyű hozzáférés alapelveit egyaránt magába foglalja.