TOP-6.2.1-15-GY1-2016-00001 – A Báthory utcai Bölcsőde komplex felújítása

Projekt címe: A Báthory utcai Bölcsőde komplex felújítása

Projektazonosító: TOP-6.2.1-15-GY1-2016-00001

Kedvezményezett: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 238 562 142 Ft

Projekt megvalósításának időszaka: 2016.08.01.-2017.04.30.

Elvégzett tevékenység: projektmenedzsment

A projekt átfogó célja a XXI. század követelményeinek megfelelő, színvonalas, minőségi oktató-nevelő munkához szükséges környezet biztosítása a Báthory úti Bölcsődében, mely az egyenlő bánásmód és egyenlő esélyű hozzáférés alapelveit egyaránt magába foglalja. Célja továbbá a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatás, többek között a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítését a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által.

A projekt során a meglévő épület felújítása, bővítése, az udvar rendezése és a nevelő munkához szükséges eszközök beszerzése valósult meg. A felújítással érintett terület 545 négyzetméter, az átalakítással érintett pedig 298 négyzetméter. A munkálatok során az épület homlokzata új hőszigetelést és vakolatrendszert kapott. Megtörtént a nyílászárók cseréje, és a lapostető szigetelése is. A belső átalakítások az épület három csoport-egységének vizesblokkját érintik, amelynek során a meglévőhöz hasonló még egy, két-két gyerek wc-ből és gyerek mosdóból álló, paravánfallal leválasztott egység készült. Az A és a D épület közötti épületrészen egy ablak kibontásával új, akadálymentes bejárat alakult ki. Kicserélésre kerültek a belső nyílászárók, a padlóburkolatok, megújultak a falfelületek, és új beépített szekrények készültek. Az A és a D blokk között új bejárat létesült, melyhez egy akadálymentes közlekedésre alkalmas rámpa vezet fel, és a D blokk hátsó bejáratánál meglévő térkő burkolatú rámpát is átalakítják. Az épület körül több helyen új, a már meglévőkkel azonos gyártmányú kiselemes beton térburkolat épült és új akadálymentes parkolót is kialakítottak. A projekt keretein belül eszközbeszerzésre is sor került, hiszen a bölcsődei nevelési programba foglalt célok teljesülése érdekében minden nevelési területre kiterjedően változatos játszóeszközök beszerzése elengedhetetlen.