TOP-6.9.1-15-GY1-2016-00001 – „Győr-Újváros szociális városrehabilitációhoz kapcsolódó társadalmi együttműködést erősítő program”

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata elsődleges célja a Győr-Újváros városrész területén elhelyezkedő szegregátumban, illetve szegregátummal veszélyeztetett területeken élő hátrányos helyzetű személyek, társadalmi csoportok társadalmi-gazdasági hátrányainak enyhítése, életkörülményeinek javítása és a helyi közösség társadalmi kohéziójának erősítése.

TOP-6.9.2-16-GY1-2018-00001 A helyi identitás és kohézió erősítése Győr városában

A projekt átfogó célja Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területén kijelölt 11 célterületen a helyi közösségek identitásának, kohéziójának Győr városához, illetve az adott városrészhez való kötődésének erősítése, a közösségi élet fellendülése, minőségi javulása, a közösségi szerepvállalás erősödése, valamint a városrészek élhetőbbé válása, a népességmegtartó erejének növelése.