TOP-6.9.2-16-GY1-2018-00001 A helyi identitás és kohézió erősítése Győr városában

TOP-6.9.2-16-GY1-2018-00001 A helyi identitás és kohézió erősítése Győr városában

Projekt címe: A helyi identitás és kohézió erősítése Győr városában

Projekt azonosító: TOP-6.9.2-16-GY1-2018-00001

Kedvezményezett: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Konzorciumi partner: Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér

Támogatás összege: 540 000 000 Ft

Projekt megvalósításának időszaka: 2018.12.01. – 2022.11.30.

Elvégzett tevékenység: projektmenedzsment

A projekt átfogó célja Győr Megyei Jogú Város közigazgatási területén kijelölt 11 célterületen a helyi közösségek identitásának, kohéziójának, Győr városához, illetve az adott városrészhez való kötődésének erősítése, a közösségi élet fellendítése, minőségi javítása, a közösségi szerepvállalás erősítése, valamint a városrészek élhetőbbé tétele, a népességmegtartó erejének növelése. A projekt részcélja Győr városában olyan közösségfejlesztési folyamatok kezdeményezése és megvalósítása, valamint a folyamatokat támogató szervezeti, technikai, módszertani és humánerőforrás fejlesztés, mely eredményeként fejlődik a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata, könnyebben megoldhatóvá válnak a helyi közösségi konfliktusok, erősödnek a szükséges kompetenciák, az önkéntesség, a társadalmi aktivitás, a közösségi együttműködés, továbbá az intézményközi-, ágazatközi-, döntéshozó-, és civil együttműködések.

A projekt keretében megvalósításra kerülő közösségi felmérés és tervezés a közösség tagjainak részvételével, közösségi beszélgetésekkel, tervező műhelyekkel hozzájárul a Helyi cselekvési terv elkészítéséhez célterületenként, mely definiálja azokat a konkrét igényeket, elemeket, akciókat, célkitűzéseket, melyek a projekt megvalósítási szakaszát a 11 célterületen meghatározzák.

A projektben feltárásra kerül a közösségi tevékenységek története, valamint a Helyi cselekvési tervek kidolgozásával párhuzamosan, majd a tervek alapján megrendezésre kerülnek a közösségi akciók és események, közösségi folyamatok, helyi nyilvánossági és részvételi fórumok, melyek erősítik a közösségi kohéziót és hozzájárulnak az erősebb helyi kötődés kialakulásához. Ezúton nyílik lehetőség a helyi hagyományok feltárására, a közösségi eredmények bemutatására, helyismereti kiállítások szervezésére, a közösségek szomszédolására, a helyi történelem feltárására, valamint tanulókörök, népismereti táborok, művelődő közösségek szervezésére. A városban kijelölt 11 célterület mindegyikén biztosításra kerülnek információs pontok, ahol megbízható és naprakész információk állnak az érdeklődők rendelkezésére. Fontos tevékenység továbbá a projekt szakmai minőségének biztosítása szakmai minőségbiztosítási workshop keretében, megfelelő szakmai hátteret biztosítva a projekt megvalósításához.