TOP-6.2.1-15-GY1-2016-00003-Szövetség utcai Bóbita Tagóvoda komplex felújítása, bővítése

Projekt címe: Szövetség utcai Bóbita Tagóvoda komplex felújítása, bővítése

Projekt azonosító: TOP-6.2.1-15-GY1-2016-00003

Kedvezményezett: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Projekt megvalósításának időszaka: 2016.07.13.-2017.10.05.

Támogatás összege: 340 011 193 Ft

Támogatási intenzitása: 100%

A projekt átfogó célja volt a XXI. század követelményeinek megfelelő, színvonalas, minőségi oktató-nevelő munkához szükséges óvodai környezet biztosítása a Nagybácsai Óvoda Bóbita Tagóvodájában, mely az egyenlő bánásmód és egyenlő esélyű hozzáférés alapelveit egyaránt magába foglalja.

A beruházás – amellett, hogy javultak az óvodás korú gyermekek ellátási körülményei – segíti a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek fejlődését, felzárkóztatását. Modern, gyermekbarát infrastruktúra jött létre, amely egyben akadálymentes környezetet is biztosít. Összességében 50 db újonnan létrehozott, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhely és 116 fejlesztett, 3-6 éves gyermekek elhelyezését biztosító férőhely valósult meg a projekt keretében.

A fejlesztés során két új foglalkoztató, előtér-öltöző, egy tornaszoba, valamint aula, egyéni fejlesztő szoba létesült a kapcsolódó kiszolgáló helyiségekkel együtt.

A meglévő épület felújítása során a földszinten mosodát, szertárt és akadálymentes WC-t alakítottak ki, míg az emeleten kapott helyet a kazánház, illetve óvónői ebédlő.

Az eszközbeszerzés keretében óvodai bútorok, berendezési tárgyak és fejlesztőeszközök kerültek az intézménybe.

A játszóudvaron korszerű, biztonságos, a gyermekek egészséges mozgásfejlődését elősegítő udvari játékokat helyeztek ki. Az épülettől induló járdák a hátsó kertben ívesen kanyargó úthálózatot képeznek, melyek egyrészt elválasztják a különböző funkciójú játszóterületeket, másrészt a gyerekek kerékpárpályaként is tudják használni. A játszóeszközök alá részben színes, öntött gumi ütéscsillapító burkolat, részben homok került. Az udvar központi részén kapott helyet a kombinált mászóka, mely köré szerveződnek a kisebb egységek, mint vizes játszó, homokozók, szabad gyepfelület.

A projekt keretében négy parkolóhelyet alakítottak ki, melyből egy akadálymentes. A meglévő épületrészben helyet kapó akadálymentes WC-hez történő eljutás útvonala valamennyi fogyatékossági csoport számára biztonságos, önálló közlekedést tesz lehetővé. Az új épületrész komplex akadálymentesítést tartalmaz.

Az új épület tetején helyet kapott egy 10kWp teljesítményű napelem (PV erőmű) is. A fejlesztés keretében az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték) 3,21 tonna.