Szervezeti és személyzeti anyagok

 • A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve:

  Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft.

 • Székhelye:

  9021 Győr, Városház tér 1.

 • Postai címe:

  9024 Győr, Baross Gábor utca 43.

 • telefon/telefax száma:

  06/96-515-630

 • elektronikus levélcíme:

  info@gytp.hu

 • honlapja:

  www.gytp.hu

 • ügyfélszolgálatának elérhetőségei:

  Tel.: 96/515-630

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységeinek megjelölésével:

A Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. egy 100 %-ban önkormányzati tulajdonú társaság, mely 2016.01.01-én alakult.

Alapító: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata.

A Kft. ügyvezetői feladatait ellátja: Sárkány Péter.

A Kft. Felügyelő Bizottsága 2016.01.01-én alakult.

Elnök: Rózsavölgyi László Pál

További tagok: Szabó Jenő, Takács Krisztián. (A Kft. könyvvizsgálója a RAAB-AUDIT Adótanácsadó és Könyvvizsgáló Kft., a könyvvizsgálat elvégzéséért felelős természetes személy: Dr. PhD. Szabó István)

2018.01.01-től a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. az alábbi munkavállalókat alkalmazza: 1 fő Ügyvezető, 1 fő Gazdasági vezető, 1 fő Paktum irodavezető, 1 fő pályázatírási és szakértői divízió vezető, 1 fő pályázati divízió vezető, 1 fő projektmenedzsment divízió vezető, 1 fő gazdasági munkatárs, 1 fő ügyviteli asszisztens, 2 fő Paktum iroda munkatárs, 9 fő projektmenedzser

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és egyes szervezeti egységek vezetőinek

neve: Sárkány Péter

beosztása: ügyvezető

elérhetősége (telefon/fax, elektronikus levélcíme): 06/96-515-630, sarkany.peter@gytp.hu

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati munkatárs

neve: Jászné Csepregy Andrea

elérhetősége (telefon/fax, elektronikus levélcíme): 06/96-515-630, info@gytp.hu)

Felettes, felügyeleti törvényességi ellenőrzést vagy felügyeletet gyakorló szerv

Hivatalos név: Győri Törvényszék Cégbírósága

Székhely: 9021 Győr, Szent István út 6.

Postai cím: 9002 Győr, Pf. 11. Tel: +36 96 508 700

Honlap: https://gyoritorvenyszek.birosag.hu/