TOP-6.2.1-15-GY1-2016-00002 – A Türr István utcai Bölcsőde infrastruktúra fejlesztése

Projekt címe: A Türr István utcai Bölcsőde infrastruktúra fejlesztése

Projektazonosító: TOP-6.2.1-15-GY1-2016-00002

Kedvezményezett: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 46 612 942 Ft

Projekt megvalósításának időszaka: 2016.09.01.-2017.06.15.

Elvégzett tevékenység: projektmenedzsment

A projekt átfogó célja a XXI. század követelményeinek megfelelő, színvonalas, minőségi oktató-nevelő munkához szükséges környezet biztosítása, mely az egyenlő bánásmód és egyenlő esélyű hozzáférés alapelveit egyaránt magába foglalja. Emellett a Projektgazda célul tűzte ki a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatását, többek között a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítését a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által. Stratégiai célként fogalmazható meg hosszú távon a településrészen a közszolgáltatások színvonalának emelése, ezáltal a lakosság komfortérzetének növelése, a lakóhelyhez való kötődés, a helyben maradás elősegítése.

A projekt keretein belül megvalósult a homlokzati hőszigetelés, a zárófödém és a pincefödém hőszigetelése, a bejárati ajtó cseréje és a hozzájuk kapcsolódó járulékos munkák.  Cél, hogy a színvonalas környezetben történő magas szakmai színvonalú bölcsődei ellátással segítsük a szülők munkavállalását, lehetővé tegyük azoknak a kisgyermekeknek az ellátását, akik számára a szülői környezet nem tudja biztosítani a kiegyensúlyozott fejlődéshez szükséges környezetet.  A projekt keretein belül projektarányos akadálymentesítés történt. Az épület tetejére a megújuló energia hasznosítás érdekében egy 10kWp teljesítményű napelem (PV erőmű) került kihelyezésre, mely háztartási kiserőműnek minősül, ami az áramfogyasztást optimalizálja.

Az intézmény felújítással érintett bölcsődei férőhelyeinek száma 50. A projekt keretein belül 487 négyzetmétert felújítási tevékenység, 6 négyzetmétert pedig átalakítási tevékenység érint, valamint 4.447.100 Ft értékben kerültek napelemek elhelyezésre az épületen.

A fejlesztés keretében az üvegházhatást okozó gázok éves csökkenése (tonna CO2 egyenérték) 12,69 tonna.