TOP 6.5.1-16-GY1-2018-00006 Ménfőcsanaki Bezerédj kastély épületének energetikai korszerűsítése

Projekt címe: Ménfőcsanaki Bezerédj kastély épületének energetikai korszerűsítése

Projekt azonosító: TOP 6.5.1-16-GY1-2018-00006

Kedvezményezett neve: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 56.998.108,- Ft

A projekt megvalósításának időszaka: 2018.07.01-2021.03.31.

Elvégzett tevékenység: pályázatírás, szakértői munkák (projekt terv elkészítése), projektmenedzsment

Projektünk célja az energiahatékonyság, az energiatakarékosság fokozása a projekt tárgyát képező épület vonatkozásában. Az energetikai hatékonyság fokozása hozzájárul az energiaellátás biztonságának a növeléséhez, az igen magas energiaimport-függőség mérsékléséhez és a környezeti ártalmak csökkentéséhez. A fejlesztés hatására jelentősen javul az épület hőtechnikai adottsága, csökken a hőveszteség, ezáltal kevesebb hő felhasználására lesz szükségünk a jövőben.

A projekt jelentősen hozzájárul az energiatermelés és felhasználás környezettudatosabbá tételéhez, valamint a CO2 emisszió csökkentés révén a fenntartható fejlődéshez. Hosszú távú célok között meg kell említeni, hogy a beruházással elérni kívánt energiafelhasználás csökkentésével hozzájárulunk Magyarország energiaellátás biztonságához, különösen az import gázfüggőséget enyhítéséhez, továbbá hozzájárulunk Magyarország nemzetgazdasági szintű energiahatékonyságának javításához.

A projekt során elvégzendő feladatok:

  • Műemlék nyílászárók felújítása, korszerűsítése
  • Fűtési rendszer korszerűsítése önálló gáz hőközpont kiépítéssel
  • Padlásfödém hőszigetelése
  • A projekt során projektarányos akadálymentesítés kerül megvalósításra, figyelemmel az épület műemlék jellegére. Ennek során biztosításra kerül a pincerész megközelíthetőségének biztosítása lépcsőlift beépítésével. Ezen túlmenően szintén a pincerészben akadálymentes mosdó kerül kialakításra.