TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00007 Győr, Reptéri út 2. ütem felújítási munkái

Projekt címe: Győr, Reptéri út 2. ütem felújítási munkái

Projektazonosító: TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00007

Kedvezményezett neve: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 473.480.245 Ft

A projekt megvalósításának kezdete és vége: 2020.05.01 – 2022.03.31.

Elvégzett tevékenység: pályázatírás, projektmenedzsment

Győr ipari területének folyamatos fejlődéséhez kiemelten szükséges a fejlesztési területek közlekedési elérhetőségének biztosítása, a megfelelő közúti-, gyalogos- és kerékpáros kapcsolat kialakítása, integrálása az ipari park és a város meglévő közlekedési hálózatához.

A tervezett beruházás célja a gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitását ösztönző közlekedésfejlesztés megvalósítása. Mivel az alacsony színvonalú infrastruktúra fékezi a kellő ütemű gazdaságfejlesztés megvalósítását, így Győr gazdaságfejlesztése szempontjából kiemelten fontos, a közúti infrastruktúra megfelelő színvonalának biztosítása, mely egyben a projekt kiemelt célja is.

A jelenlegi állapot szerint a Reptéri út burkolata erősen elhasználódott, az útpadkát parkoló tehergépkocsit használják, valamint nem megoldott a gyalogos és kerékpáros közlekedés az útszakaszon. Jelen tervezési szakasz a Reptéri út első felújítási ütemének folytatása, a tervezési szakasz hossza 1.151,97 m. A beruházás során egységes koncepcióban, de külön, időben is elkülönülő kivitelezéssel kerül kialakításra egy kerékpárút, mely a gyalogos forgalom biztonságos biztosítását is megoldja a területen, így biztosítva a más közlekedési módok előnyösebb érvényesülését.

A felújítandó útszakaszon a meglévő 6-6,5 méteres szélesség 7,5 méteres burkolati szélességre kerül kibővítésre a jelenleg is meglévő szabályozási vonalon. A tervezés során figyelembe vételre kerülnek a közösségi közlekedés szempontjai, illetve a teherforgalom számára leállósáv, közterületi parkolási lehetőség biztosítása, korszerű csomópontok kialakítása. A jelenlegi pályatesti autóbuszmegálló helyett autóbuszöblök kerülnek kialakításra, megfelelő gyalogos megközelíthetőség biztosításával.

A felújított pályatest mellett szikkasztó rendszerű, illetve zárt csapadékvíz elvezetés kerül kialakításra. A felújított pályatesten szükséges a forgalomtechnikai felfestések elkészítése, a kialakított leállósávok várakozási területek felfestéssel történő megjelölése. A területen közműkiváltásokra csak minimális mértékben van szükség. A közvilágítás jelenleg kiépített, csak a nyomvonal változás miatt a közvilágítási oszlopok áthelyezése, korszerűsítése szükséges.

A terület táj- és természetvédelmi szempontokból nem érintett.