TOP 6.1.5-16-GY1-2018-00005 Munkaerő mobilitás támogatása Győrben (Tatai u- 81. sz. főút csomópont)

Projekt címe: Munkaerő mobilitás támogatása Győrben (Tatai u- 81. sz. főút csomópont)

Projektazonosító: TOP 6.1.5-16-GY1-2018-00005

Kedvezményezett neve: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Konzorciumi partner: Magyar Közút Nonprofit Zrt.

Támogatás összege: 980.319.245 Ft

Projekt megvalósításának időszaka: 2018.06.01-2020.09.30

Elvégzett tevékenység: pályázatírás, projektmenedzsment

A tervezett beruházás célja a gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitását ösztönző közlekedésfejlesztés megvalósítása, a tömegközlekedési hálózat minőségének javítása.

A 81. sz. főút több szempontból is stratégiai jelentőségű közlekedési útvonala Győr városának. Egyrészt biztosítja a Székesfehérvár és Győr közötti közlekedési kapcsolatot, másrészt fontos kivezetési pontja a győri autópálya körgyűrűnek, valamint a város déli agglomerációjának ütőere. Jelentős tömegközlekedési forgalmat bonyolít le, valamint a városon belüli szakasza fontos áteresztő pont az ipari park, az Audi gyárkomplexum, valamint a régi iparterületek felé.

A 81. sz. főút – Tatai úti csomópont jelenleg ötágú, jelzőtáblával szabályozott, egysávos körforgalom. A korábban megfelelő csomóponti kapacitás ma már a csúcsórakban kimerült, fejlesztése elengedhetetlen. A tervek szerint a Belváros felől a 81. sz. főútról a Tatai út irányába a reggeli csúcsidőszakban jelentkező nagy balra kanyarodó forgalmat, két forgalmi sáv indítja és fogadja. A délutáni csúcsidőszakban a Tatai út felől a Belváros irányába haladó jobbra kanyarodó forgalmat szinten két – két forgalmi sáv biztosítja. Két sáv építése tervezett a 81. sz. főút Székesfehérvár felüli ágán és a József Attila úti városi gyűjtőúti csomóponti ágon is. Megszűnik a teljes értékű ötödik csomóponti ág, csak bejárat lesz a benzinkút irányába és a Banai utcába. A Banai utca közvetlen kijárati csatlakozása megszűnik, új kijárati forgalma a 81. sz. főút Fehérvári csomóponti ágához kapcsolódik. A Tatai úton a körforgalomhoz közeli benzinkút kihajtó ág és a volt házgyári terület csomópontja a Tatai úti csomóponti ág 2 x 2 forgalmi sávra bővülésé miatt jelzőlámpás irányítás bevezetésére kerül sor. Az új kialakítás a reggeli és délutáni csúcsidőszakban is megfelelő kapacitást biztosít majd az Ipari park irányába és vissza. Ezzel együtt a többi csomóponti ág szolgáltatási színvonala is nő. A létesítendő turbó – spirál körforgalom biztosítja az egy sávos körforgalmaknál nagyobb csomóponti kapacitást. Az új, több sávos turbó típusú átépítés a meglevő burkolatok szélességnövelésével számol. A tervezett pályaszélesítés kopó – és kötő rétegével azonos anyaggal felújításra kerülnek a meglévő burkolati elemek.

A 81. sz. főutat a belvárosi oldalon 2 x 2 forgalmi sávra, míg a fehérvári oldalon 1 + 2 forgalmi sávra fel kell bővíteni a csomóponti átalakításhoz.

A József Attila úti bejárati oldalon két forgalmi sáv kerül kialakításra, míg a kijárati oldalon, csak burkolatszélesítésre kerül sor.  A Tatai út 2×2 sávosra bővítése, zárt csapadék víz elvezetésének kiépítése 697 m hosszban tervezett. A Házgyár irányába külön balra kanyarodó sáv kialakítása szükséges. Az új jelzőlámpával szabályozott csomópont után a Banai utcáig egy átmeneti szakasz épül. Az átmeneti szakaszon belül megszűnik az egyik Ipari Park irányába vezetett forgalmi sáv, így a Banai utcától már csak 3 sávos út épül tovább, két haladó sávval a Belváros irányába, és egy sávval az Ipari Park irányába. A Tatai úti nyomvonalon a Banai utcai csatlakozás után megszüntetésre kerül a Győrszentivani út hegyesszögű Tatai úti csatlakoztatása, a közlekedési kapcsolat áthelyeződik az új Alsókert utcai csomópontba. A Tatai úti nyomvonalon egy új autóbusz megállópár is épül. A megállópár környezetében egy új gyalogos átkelőhely kerül kiépítésre egy forgalomterelési célokat szolgáló középsziget beiktatásával. A Tatai úti nyomvonal három sávos, közép szigetes vonalvezetése az Alsókert utca közelében négysávosra bővül. Az Alsókert utcától az új turbó körforgalom felé a Tatai út három sávos kiépítésű lesz, két haladó sávval a 81. számú főút irányába, és egy forgalmi sávval az Ipari Park irányába. A tervezett Alsókert utcán egy új 7,00 m széles, zárt csapadékvíz elvezetésű, szegélyezett útburkolat épül a Tatai út es a Régi Szentiváni út között egyoldali 2,00 m széles gyalogjárdával.

A tervezett új turbó körforgalomú csomópont jelzőtáblás forgalom irányítással vezeti le a forgalmat, bejárati ágain új portáltáblák kerülnek kihelyezésre. A jelzőlámpával szabályozott volt „Házgyári” csomópont után az átépített Tatai úti nyomvonalon a szükséges forgalomtechnikai változtatásokat is el kell végezni.

A projekt megvalósítása klímakockázattal nem jár, a felújítás során az útvonalon lévő zöldterület, a jelenleg forgalomtól elzárt területek zöldterületté történő átalakításával növekszik.