TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00004 – Munkaerő mobilitás támogatása Győrben (Jókai utca)

 Projekt címe: Munkaerő mobilitás támogatása Győrben (Jókai utca)

Projektazonosító: TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00004

Kedvezményezett neve: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 157.666.765,- Ft

Projekt megvalósításának időszaka: 2018.06.01. – 2019.11.30.

Elvégzett tevékenység: pályázatírás, projektmenedzsment

A Jókai utca a város egyik fő tömegközlekedési ütőere, valamint ez az utca biztosítja a belváros, azon keresztül az ipari park, az Audi gyárkomplexum és a dinamikusan fejlődő Sziget, illetve Újváros városrészek közlekedési kapcsolatát. A város 66 db menetrendszerinti autóbuszvonalából 14 db útvonal érinti a felújítandó útszakaszt, így kiemelten fontos része a tömegközlekedési hálózatnak. Jelentős szerepe van az utcának a kerékpáros közlekedés szempontjából is, továbbá a felújítandó útszakaszon fekszik a parkolóház is, mely a belváros gépjárműforgalom alóli mentesítésének egyik kulcsfontosságú pontja. A Jókai út, olyan „b” hálózati funkciót betöltő belterületi közút, mely Győr város meghatározó településszerkezeti eleme, és ahol a kapcsolati funkció előnyben részesítése mellett a feltáró funkció is megjelenik.

A felújítás a Zechmeister út és Szent István út közötti útszakaszt érinti 257,5 méter hosszúságban.

A tervezett beruházás célja a gazdaság- és sportgazdaság fejlesztést és a munkaerő mobilitását ösztönző közlekedésfejlesztés megvalósítása, a tömegközlekedési hálózat minőségének fejlesztése. Mivel az alacsony színvonalú infrastruktúra fékezi a kellő ütemű gazdaságfejlesztés megvalósítását, így Győr gazdaságfejlesztése szempontjából kiemelten fontos, a közúti infrastruktúra megfelelő színvonalának biztosítása, mely egyben a projekt kiemelt célja is. A beruházói cél az utcaszakasz teljes szélességű, a két oldali járdákat és a csapadékvíz elvezetési rendszert is magába foglaló felújítása, az elhasználódott, elöregedett kopóréteg cseréje, a közlekedés szolgáltatási színvonalának emelése.

A projekt keretében felújításra kerülő útszakasz állapota műszakilag leromlott. Az utca aszfaltburkolata a nagy forgalomterhelés miatt kopott, nyomvályús, sok helyen töredezett, esetenként kátyús. Az út pályaszerkezetének nagy része kiemelt típusú szegéllyel megtámasztott, az út csapadékvíz elvezetése zárt csapadékvíz elvezetéssel megoldott. A tervezett felújítás keretében megvalósításra kerül a pályaszerkezet teljes cseréje, felújítása. Szükséges feladat továbbá a kétoldali járda felújítása, valamint a csapadékvíz elvezető rendszer rekonstrukciója, új víznyelők beépítése. A tervezési területen lévő közművezetékeket – a csapadékvíz elvezető rendszer kivételével – az érintett szolgáltatók saját kivitelezésben és finanszírozásban vállalják felújítani.

Az utca forgalmi rendje szerint egyirányú közforgalom levezetésére alkalmas gyűjtőút. Az úttest változó oldalán 17 gépkocsi parkolóhely van kialakítva. Arra tekintettel, hogy a felújítandó útvonalon lévő parkolóházban kétállásos, elektromos autó töltőállomás van kiépítve, a felújítás során új elektromos járművek használatához szükséges töltő infrastruktúra kiépítése nem szükséges.

Tervezési osztályba sorolás: B.V.c.B. gyűjtőút, a tervezési sebesség: 50 km/h. A tényleges építési feladat a 0.00 km tervezési szelvénytől indul, a tényleges építési hossz: 261,94 m. A meglévő burkolati szélesség változó 7,5 m és 8 m közötti.  A felújítás során a Jókai utca burkolata teljes egészében bontásra kerül a kísérő szegélysorokkal együtt. A közművezetékek és a csapadékvíz elvezető rendszer felújítása után kerül sor a pályatest és a kísérő járdák újraépítésére. A tervezett felújítást követően, az új aszfalt felületen a meglévő forgalomtechnikai jelzésrendszer (burkolatjel felfestések) helyreállítása szükséges.