TOP 6.6.1-15-GY1-2016-00002 A Kör téri rendelőintézet komplex infrastruktúra fejlesztése

Projekt címe: A Kör téri rendelőintézet komplex infrastruktúra fejlesztése

Projekt azonosító: TOP 6.6.1-15-GY1-2016-00002

Kedvezményezett: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 141.628.832 Ft

Projekt megvalósításának időszaka: 2017.03.01-2018.08.15.

Elvégzett tevékenység: projektmenedzsment

A projekt az egészségügyi alapellátáson belül a 9011 Győrszentiván, Kör tér 79. szám (42135/4 hrsz.) alatti rendelőintézetben működő felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi praxis, valamint a védőnői szolgálat komplex infrastrukturális fejlesztését célozta meg.

Győr Megyei Jogú Városban az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény (Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési szerve, a továbbiakban: EESZI) integrált formában működteti a gondozási központokat (étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás), idősek és fogyatékosok nappali ellátását, az időskorúak átmeneti gondozóházait és idősek otthonait, továbbá az egészségügyi alapellátást.

A Kör téri rendelőintézet infrastrukturális fejlesztése az intézmény szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek korszerűsítését, a hozzáférés egyenlőtlenségeinek mérséklését célozta, különös tekintettel az alábbi célcsoportokra: várandósok, nők, gyerekek és fiatalkorúak, fogyatékkal élők és idősek. A fejlesztést indokolta, hogy az intézményben rossz állapotú, illetve hiányos vagy elavult infrastrukturális környezetben zajlott az ellátás. Az egészségügyi alapellátás fejlesztésének fontosságát az adta, hogy ez a szint képes leginkább elvégezni az alapvető szűrővizsgálatokat és egészségügyi állapotfelméréseket, ezáltal kiemelt szerepe van a prevencióban, a lakosság közvetlen környezetében (lakóhelyén), valamint a megelőzésen keresztül csökkenti a társadalombiztosítás állami kiadásait is.

A beszerzett eszközök többségében a védőnői ellátáshoz kapcsolódnak, melynek eszközparkja elhasználódott, elavult nem a mai kornak megfelelő eszközöket tartalmazott. Bútorok és egyéb berendezési tárgyak, eszközök beszerzése közvetlenül a védőnői szolgálathoz kapcsolódóan indokolt volt.

A projekt keretein belül az épület projektarányos akadálymentesítése is megvalósult. Az akadálymentes kialakítás során szükségessé vált az épület bővítése annak érdekében, hogy a közlekedés a rendelőkbe, illetve a rendelők között minél egyszerűbben megoldható legyen. A meglévő rendelő kialakítás nem változik, a vizesblokk – női, férfi, személyzeti és akadálymentes illemhelyek – kialakítása a rendelőkhöz kapcsoltan külön-külön megoldottá váltak.

A Kör téri rendelőintézet infrastrukturális fejlesztése az intézmény szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek korszerűsítését, a hozzáférés egyenlőtlenségeinek mérséklését célozta, különös tekintettel az alábbi célcsoportokra: a Győrben és a győri járásban élő várandósok, nők, gyerekek és fiatalkorúak, fogyatékkal élők és idősek. Az egészségügyi alapellátás (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, fogorvosi alapellátás és alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás, védőnői ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) fejlesztésének fontosságát az adja, hogy ez a szint képes leginkább elvégezni az alapvető szűrővizsgálatokat és egészségügyi állapotfelméréseket, ezáltal kiemelt szerepe van a prevencióban, a lakosság közvetlen környezetében (lakóhelyén).