TOP 6.4.1-16-GY1-2017-00002 Kerékpáros közlekedési hálózat- és infrastruktúra és szolgáltatásfejlesztés Győrben

Projekt címe: Kerékpáros közlekedési hálózat- és infrastruktúra és szolgáltatásfejlesztés Győrben

Projekt azonosító: TOP 6.4.1-16-GY1-2017-00002

Kedvezményezett neve: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 625.121.090 Ft

Intenzitása: 100%

A projekt megvalósításának kezdete és vége: 2018.01.01-2020.09.30.

A projekt keretében az alábbi létesítmények valósulnak meg:

Tatai út: A tervezett kerékpárút a Tatai úton található a Hecsei úti körforgalmú csomópont és a Tibormajori út csomópontja közötti szakaszon épül. Csatlakozik a Hecsei úti körforgalom meglévő kerékpárútjához, valamint kétirányú kerékpáros átvezetéssel a Tibormajori úthoz. Használati szélessége: 2,50 m, épített szélessége: 2,85 m. A tervezett kerékpárút nyomvonala a Tibormajori út csatlakozásánál véget ér, de az ipari park felé a kerékpáros átvezetések illetve a Tibormajori úti fel- és levezetések kialakításra kerülnek.

A Zöld utca: A tervezett kerékpárút megteremti a Soproni utca – Kisdiófa utca közötti hiányzó kerékpárforgalmi kapcsolatot. Az útügyi műszaki előírás szerinti „C” hálózati szerepű, „egyirányú kerékpárút és gyalogjárda két gyaloglósávval” keresztmetszeti változat kerül kialakításra. A kerékpárút hasznos szélessége 1,25 méter. míg a gyalogjárda teljes szélessége:1,75 m, az egyesített gyalog-és kerékpárút teljes szélessége 3,0 m. A Soproni utcát követően a jobb oldalon az elválasztott gyalog- és kerékpárút közvetlenül a párhuzamos parkolók mellé, az előírt 0,8 m szélességű biztonsági sáv figyelembe vételével kerül elhelyezésre. Az utca bal oldalán a létesítmény közvetlenül a bal oldali telekhatár mellé, az itt található járda „szélesítésével” kerül elhelyezésre.

Régi Szentiváni út: A Régi Szentiváni út északi oldalán tervezett kétirányú kerékpárút építés jelentős város és Ipari Park irányú forgalmat bonyolíthat le és mindkét oldalon meglévő, vagy tervezett kerékpáros hálózati elemhez kapcsolódik. A tervezett kétirányú kerékpárút önálló nyomvonalon valósítható meg változó méretű zöldterület elválasztással a tervezett útburkolattól és a meglévő kétirányú, jellemzően ipari teherforgalomtól. A tervezett kerékpárút „C” hálózati besorolású kétirányú kerékpárút 2 x 1 haladó sávval. A nyomvonal használati szélessége: 2,00 m.

Kodály Z. u. : A Kodály Zoltán utcai kerékpáros tengely rendkívül fontos kerékpáros közlekedési útvonala Adyvárosnak. A kerékpárosok biztonságos közlekedését jelenleg mindkét oldalon parkoló autók akadályozzák. A Kodály Z. utcában tervezett kerékpáros létesítmény (két oldalon vezetett egyirányú kerékpárút) két, a kerékpárral közlekedők számára is rendkívül fontos csomópontot köt össze, a Földes G. utcai és az Ifjúság körúti körforgalmú csomópontot. A tervezett kerékpárút mindkét végén kiépített kerékpárútba csatlakozik a meglévő körforgalmú csomópontokban.

1301 sz. út (Külső Bácsai út): A tervezett, egy oldalon vezetett kétirányú kerékpárút csatlakozik a már meglévő Új-Bácsai úti kerékpárúthoz. Összekötést biztosít Víziváros és Kis-Bácsa városrészek és lakóterületek között. A tervezett kerékpárút fejlesztés hozzájárul a jelenleg rendkívül nagy közúti forgalmat bonyolító és egyúttal balesetveszélyes 1301.sz. út tehermentesítéséhez, és lehetővé teszi a kerékpárosok közúti forgalomtól való elválasztását és balesetmentes közlekedését.

Reptéri út I. ütem és II. ütem: A Reptéri út mellett építésre tervezett kerékpáros létesítmény egy oldalon vezetett kétirányú kerékpárút. A tervezett kerékpárút fejlesztés hozzájárul a jelenleg rendkívül nagy közúti forgalmat bonyolító és egyúttal balesetveszélyes Reptéri út tehermentesítéséhez és lehetővé teszi a kerékpárosok közúti forgalomtól való elválasztását és balesetmentes közlekedését. A kerékpárút tervezett szélessége: 2,75m

Győr, Adyváros: A városrészben forgalomcsillapított övezet került kialakításra a Kodály Zoltán utca környékén. A projekt keretében úgynevezett fekvőrendőrök kerülnek telepítésre, csökkentve az övezeten belül a járművek sebességét, továbbá lakó-pihenő övezetek kialakítására kerül sor. A forgalomcsillapítás előkészíti a jövőben kialakítandó újabb kerékpáros és gyalogos közlekedésre alkalmas úthálózati elemek kialaktását.

A projekt során kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza 5,842 km. A tervezett útszakaszok megvalósítása jelenleg tervezési fázisban van.