TOP 6.1.5-16-GY1-2018-00006 Munkaerő mobilitás támogatása Győrben (Szigethy A. u- Ipar u.)

Projekt címe: Munkaerő mobilitás támogatása Győrben (Szigethy A. u- Ipar u.)

Projekt azonosítója: TOP 6.1.5-16-GY1-2018-00006

Kedvezményezett neve: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 741.522.593 Ft

A projekt megvalósításának időszaka: 2018.06.01-2020.09.30.

Elvégzett tevékenység: pályázatírás, projektmenedzsment

A Szigethy A. u. és az Ipar u. Győr városának fontos közlekedési útvonala, mely kelet-nyugati irányban köti össze a 821. sz. utat a 82-83-az főút közös városi szakaszával, a 81. sz. főúttal, és az Ipar úton keresztül az 1. sz főúttal ez az útvonal biztosítja az agglomerációs kapcsolatokon túl Marcalváros, Nádorváros, Jancsifalu, Adyváros és Gyárváros városrészek fő közlekedési kapcsolatát, valamint az iparterület és az Audi gyárterület megközelítését. Az útvonal jelentős tehergépjármű forgalmat bonyolít le, emellett egyik fő tömegközlekedési útvonala a városnak. A jelentős forgalom következtében az útburkolat elhasználódott, töredezett, ezért felújítása indokolttá vált. A tervezett beruházás célja a gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitását ösztönző közlekedésfejlesztés megvalósítása. Mivel az alacsony színvonalú infrastruktúra fékezi a kellő ütemű gazdaságfejlesztés megvalósítását, így Győr gazdaságfejlesztése szempontjából kiemelten fontos, a közúti infrastruktúra megfelelő színvonalának biztosítása, mely egyben a projekt kiemelt célja is. Az egy útvonalra eső felújítást három szakaszban kívánja a kedvezményezett megvalósítani.

(1) A Szigethy A. út felújítása a Kodály Z. u. és az Ifjúság krt. közötti szakaszon: a felújítási munkák 380 fm hosszú útszakaszt érintenek. A munkák alapvetően szegélyek közötti burkolat felújítást tartalmaznak, melynek során 14 cm burkolatmarás és visszaaszfaltozás történik. Több területen a pályaszerkezet állapota szükségessé teszi 25 cm vtg. CKt-T4 hidraulikus kötésű burkolat alap megépítését, illetve területen üvegszál erősítésű aszfaltrács/háló alkalmazását. Az Ifjúság körúti és a Kodály utcai jelzőlámpás csomópontok felállási szakaszánál 20 – 20 m hosszon cementhabarcs kitöltés készül. Kicserélésre kerül továbbá szükséges mértékben a kiemelt szegély süllyesztett szegély futósorral. 15 db aknafedlap önszintezős típusra lesz cserélve, a meglevő víznyelők, fedlapok szintbehelyezése megtörténik. A kivitelezés során sor kerül a burkolati jelek újrafestésére, valamint 312 m2 terület füvesítésére is sor kerül.

(2) Ipar út felújítása a Fehérvári úti körforgalom és az Ipar úti felüljáró közötti szakaszon: a felújítási munkák 433,24 fm hosszú útszakaszt érintenek.  A munkák alapvetően szegélyek közötti burkolat felújítást tartalmaznak, melynek során 14 cm burkolatmarás és visszaaszfaltozás történik. Bizonyos területeken a pályaszerkezet állapota szükségessé teszi 25 cm vtg. CKt-T4 hidraulikus kötésű burkolat alap megépítését, valamint üvegszál erősítésű aszfaltrács/háló beépítését. A Fehérvári út jelzőlámpás csomópont felállási szakaszánál cementhabarcs kitöltés készül a burkolat megerősítése céljából. 2 db meglevő buszmegálló átépítésre kerül új buszöblök kialakításával, itt 20 cm vastagságú bazaltbeton burkolat létesül 20 m3 mennyiségben. A buszöblök között gyalogos átkelőhely kialakítása történik középszigettel, lefektetésre kerül 106 fm védőcső alépítmény 4 db kábelakna kialakítással. Kicserélésre kerül továbbá a szükséges mértékben a kiemelt szegély süllyesztett szegély futósorral. 30 db aknafedlap önszintezős típusra lesz cserélve, a meglevő víznyelők, fedlapok szintbehelyezése megtörténik. A kivitelezés során a forgalomtechnikai felfestések újra felvitelre kerülnek, 900 m2 terület füvesítésére is sor kerül.

(3) Ipar utca felújítása a felüljáró és a Mártírok úti csomópont közötti szakaszon: a felújítási munkák 953,75 fm hosszú útszakaszt érintenek.  A munkák alapvetően szegélyek közötti burkolat felújítást tartalmaznak, melynek során 14 cm burkolatmarás és visszaaszfaltozás történik. Több területen a pályaszerkezet állapota szükségessé teszi 25 cm vtg. CKt-T4 hidraulikus kötésű burkolat valamint üvegszál erősítésű aszfaltrács/háló megépítését. A Fehérvári út csomópont felállási szakaszánál cementhabarcs kitöltés készül a burkolat megerősítése céljából. 2 db meglevő buszmegálló átépítésre kerül új buszöblök kialakításával, 1 db buszmegálló öböl átalakításra kerül, további 3 db buszmegállónál a pályaszerkezet megerősítése történik. Minden buszöbölnél és megállónál 20 cm vastagságú bazaltbeton burkolat létesül 50 m3 mennyiségben. A későbbi jelzőlámpás csomópont kialakítás lehetőségének megteremtésére lefektetésre kerül 106 fm védőcső alépítmény 4 db kábelakna kialakítással. Kicserélésre kerül továbbá szükséges mértékben a kiemelt szegély süllyesztett szegély futósorral. 43 db aknafedlap önszintezős típusra lesz cserélve, a meglevő víznyelők, fedlapok szintbehelyezése megtörténik, forgalomtechnikai felfestésre, 1860 m2 terület füvesítésére is sor kerül.

A projekt megvalósítása klímakockázattal nem jár. A beruházás eredményeként egyetlen fenntartható közlekedési mód sem kerül hátrányosabb helyzetbe a fejlesztést követően a beruházást megelőző állapothoz viszonyítva. A beruházás a közúti közlekedésről szóló 1988. I. tv. 8. § (1a) bekezdésével összhangban kerül megtervezésre és megvalósításra.