TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00003 – Munkaerő mobilitás támogatása Győrben (Szent Imre út)

Projekt címe: Munkaerő mobilitás támogatása Győrben (Szent Imre út)

Projekt azonosító: TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00003

Kedvezményezett: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 76.236.806,- Ft

Projekt megvalósításának időszaka: 2018.06.01. – 2020.02.29.

Elvégzett tevékenység: pályázatírás, projektmenedzsment

A Szent Imre út a Győrt Veszprémmel összekötő 82. számú főút folytatása, mely a belváros és a déli agglomerációs övezetek közlekedési kapcsolatát biztosítja, valamint a fő közlekedési útvonala a régiós jelentőségű egészségügyi feladatokat ellátó Petz Aladár Megyei Oktató Kórháznak.

A felújításra tervezett Mónus Illés út és Vasvári Pál utca közötti útszakasz, mely jelen pályázat tárgyát képezi, jelentős helyi tömegközlekedési forgalmat is bonyolít.

A tervezett beruházás célja a gazdaság- és sportgazdaság fejlesztést és a munkaerő mobilitását ösztönző közlekedésfejlesztés megvalósítása.

Mivel az alacsony színvonalú infrastruktúra fékezi a kellő ütemű gazdaságfejlesztés megvalósítását, így Győr gazdaságfejlesztése szempontjából kiemelten fontos, a közúti infrastruktúra megfelelő színvonalának biztosítása, mely egyben a projekt kiemelt célja is.

A projekt keretében felújításra tervezett Szent Imre úti útszakasz állapota műszakilag leromlott. Az utca aszfalt burkolata a nagy forgalomterhelés miatt kopott, nyomvályús, sok helyen töredezett, esetenként kátyús. Az út pályaszerkezetének nagy része kiemelt típusú szegéllyel megtámasztott, az út csapadékvíz elvezetése zárt csapadékvíz elvezetéssel megoldott. A tervezett felújítás keretében megvalósításra kerül a meglévő kopóréteg cseréje és a szegélyek kb. 20%-ának cseréje is, ott, ahol ez műszakilag alátámasztott. Szükséges feladat továbbá a csatorna fedlapok, önszintező fedlapokkal történő cseréje, valamint a járda átvezetések szintbeli eltérésének korrekciója is.

A Szent Imre út, olyan „b” hálózati funkciót betöltő belterületi közút, mely Győr város meghatározó településszerkezeti eleme, és ahol a kapcsolati funkció előnyben részesítése mellett a feltáró funkció is megjelenik.

Az utca forgalmi rendje szerint, kétirányú közforgalom levezetésére alkalmas gyűjtőút. Az út mindkét oldalán egy-egy irányú, a közúti forgalomtól elválasztott kerékpárút került kialakításra, valamint mindkét oldalon autóbuszmegállók és taxik parkolók találhatók.

Tervezési osztályba sorolás: B.V.c.B. gyűjtőút, a tervezési sebesség: 50 km/h. A tényleges építési feladat a 0.013 km tervezési szelvénytől indul, a tényleges építési hossz: 377,85 m. A meglévő burkolati szélesség változó 10,00 m és 12,00 m között, a felújítandó aszfalt területe 4.330 m2. A meglévő aszfaltútburkolat felső kopórétegét 5 cm-es szerkezet-vastagságig szükséges marással visszabontani, a szükséges szegélycseréket elvégezni. A tervezett autóbuszmegállók beton burkolata a meglévő burkolat elbontása után épül teljes pályaszerkezettel: 240 m2 felületen, valamint új gyalogos aszfalt burkolatépítés a meglévő burkolat elbontása után épül teljes pályaszerkezettel 295 m2 felületen. A tervezett útépítés magassági szabályozása az eredeti meglévő állapothoz képest alapvetően nem változik.

A tervezett burkolat felújítást követően, az új aszfalt felületen a meglévő forgalomtechnikai jelzésrendszer (burkolatjel felfestések) helyreállítása szükséges.