TOP 6.1.5-16-GY1-2018-00002 Munkaerő mobilitás támogatása Győrben (Régi Szentiváni út)

Projekt címe: Munkaerő mobilitás támogatása Győrben (Régi Szentiváni út)

Projekt azonosító: TOP 6.1.5-16-GY1-2018-00002

Kedvezményezett: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 184.440.296 Ft

Projekt megvalósításának időszaka: 2018.06.01-2019.12.31.

Elvégzett tevékenység: pályázatírás, projektmenedzsment

Győr Megyei Jogú Város területfejlesztési és gazdaságfejlesztési stratégiájában kiemelt szerepet kap az infrastruktúrafejlesztés, különösképpen a közlekedési infrastruktúra fejlesztése, mely biztosítja a város számára a gazdaság további fejlődésének lehetőségét.

A tervezett beruházás célja a gazdaság- és sportgazdaság fejlesztést és a munkaerő mobilitását ösztönző közlekedésfejlesztés megvalósítása.

Mivel az alacsony színvonalú infrastruktúra fékezi a kellő ütemű gazdaságfejlesztés megvalósítását, így Győr gazdaságfejlesztése szempontjából kiemelten fontos, a közúti infrastruktúra megfelelő színvonalának biztosítása, mely egyben a projekt kiemelt célja is.

Jelen projekt célja a „Győr, 81-es sz. főút – Tatai u. – József A. u. meglévő körforgalmú csomópont és a Tatai úti környezetének kapacitás bővítése” tárgyú fejlesztési tervdokumentációban foglalt, a Tatai úttól az Alsókert utca – Régi Szentiváni út csomópontig tervezett felújítási program folytatása az Ipari Park irányába. A projekt célja továbbá, hogy a város és a régió iparfejlesztése és foglalkoztatása szempontjából kulcsfontosságú ipari park, közlekedési infrastruktúra és mobilitási igényét kiszolgálja.

A projekt része egy olyan átfogó fejlesztési koncepciónak, mely magába foglalja a meglévő közúthálózat felújítását, kapacitásnövelését azzal, hogy a gépjárműforgalom részére biztosított előnyök mellett kiemelt jelentőséget tulajdonít a kerékpáros közlekedés fejlesztésének is. A tárgyhoz kapcsolódó előzmény tervezési program alapján a Tatai út meglévő Régi Szentiváni úti csatlakozása megszűnik, a Tatai út és a Régi Szentiváni út közlekedési kapcsolata az Alsókert utcán keresztül épül ki. Az új csatlakozás kiépítése után lehetővé válik a Régi Szentiváni útszakasz nyugati Tatai úti vég szakaszának zsákutcává történő átalakítása a gépjárműforgalom számára, mely csökkenti a Régi Szentiváni útszakasz nem kívánatos észak-kelet irányú átmenő forgalmát.

A tervezett Alsókert utcán egy új 7,00 m széles, zárt csapadékvíz elvezetésű, szegélyezett útpályaburkolat épül a Tatai út és az önkormányzati tulajdonú Régi Szentiváni út között egyoldali 2,00 m széles járda burkolattal. A tervezett átkötő útszakasz építési hossza közel 100 m. A Régi Szentiváni út lezsákolt meglévő nyugati irányú szakasza közel 138 m hosszan 6,00 m szélességben a felújítás és az átépítés után már csak célforgalmat és az Ipari Park irányú kerékpáros forgalmat fogja kiszolgálni. Ehhez a fenti átépítési programhoz kapcsolódva jelen projekt keretében a Régi Szentiváni út, Alsókert utca és az Ipari Park közötti szakasz is felújításra kerül 7,00 m szélességben, míg az útpálya északi oldalán változó szélességű zöldterület elválasztás után – jelen projekten kívül – 2,25 m széles kétirányú kerékpárút épül. A tárgyi útszakasz jelenleg változóan vagy tetőszelvényű, vagy jellemzően egyirányú oldalesésű, elöregedett aszfaltburkolat. Az oldalirányú esések megfelelők, de a kátyúk, repedések környezetében a nagy gépjármű forgalom miatt egyenetlenségek és ebből adódó vízelvezetési problémák tapasztalhatók. A meglévő pályaburkolat magassági vonalvezetése kissé elszakadt a déli oldali telekvégektől. A meglévő burkolat szélessége 5,50 – 5.75 m között változó. Ezen a burkolati szélességen halad a kétirányú gépjármű és a kétirányú kerékpáros forgalom vegyesen. Az útállapotok és a meglévő szélesség miatt a vegyes forgalom balesetveszélyes. A meglévő keresztmetszeten az aszfaltburkolat két oldalán padka és szakaszosan, szikkasztó földárok található. A jelentős városon belüli, elsősorban ipari forgalom miatt, zárt csapadékvíz elvezetés kiépítése szükséges. A Régi Szentiváni út érintett szakasza gyűjtőút. A teljes tényleges útépítési hossz 427,08 m. A Bükkfa utcai meglévő csomópontban az új és a régi pályaburkolat csatlakoztatása a feladat, közel 40 m hosszon. Tervezett útépítési munka a kijelölt útszakasz meglévő burkolatának felújítása, megerősítése és szélesítése.

Az útszakasz nyugati oldalának csatlakozó projekt szerinti pályaszélessége 7,00 m, így a tervezett szakasz szélességi paramétere szintén 7,00 m. A projekt részeként felújításra kerülnek a meglévő kapubejáratok csatlakozásai. A felújítás és új burkolati elemek kialakítását követően szükséges a meglévő jelzőtáblák felülvizsgálata, új jelzőtáblák felállítása, a szükséges forgalomtechnikai felfestések elvégzése.