TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00001 – Munkaerő mobilitás támogatása Győrben (Pesti út)

Projekt címe: Munkaerő mobilitás támogatása Győrben (Pesti út)

Projekt azonosítószáma: TOP-6.1.5-16-GY1-2018-00001

Kedvezményezett neve: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 129 405 862 Ft

Projekt megvalósításának időszaka: 2018.04.16. – 2019.03.31.

Elvégzett tevékenység: pályázatírás, projektmenedzsment

Győr Megyei Jogú Város területfejlesztési és gazdaságfejlesztési terveiben kiemelt hangsúllyal szerepel az infrastruktúrafejlesztés, különösképpen a közlekedési infrastruktúra fejlesztése, biztosítva ezzel a város számára a gazdaság tovább fejlődésének lehetőségét. A 1-es számú főúttal párhuzamosan futó Pesti út hozzájárul az ipari park felől a városfelé áramló forgalom levezetéséhez, alternatív lehetőséget biztosítva a haladásra. Mindemellett biztosítja a fejlesztéssel érintett útszakasz mentén elhelyezkedő gazdasági vállalkozások számára a zökkenőmentes összeköttetést az 1-es számú főúttal.

A fejlesztés műszaki tartalmának bemutatása:

A tervezett Pesti út nyomvonal 0.000 km kezdő építési szelvénye a Reptéri út tengelycsatlakozása. Az új nyomvonal 67,68 m hosszan egyenesen indul a Szent Vid út irányába. Az egyenes szakaszt követően bal ívvel 11,2 fokkal elfordul a nyomvonal. A 0.106,93 km ív vége szelvénytől a csatlakozó 0.360,09 km végszelvényig a nyomvonal egyenes. A teljes építési hossz 389 m. Az útszakasz 7,00 m széles két forgalmi sávos, új teljes értékű aszfalt pályaszerkezettel került megépítésre.

Az útpálya burkolata mellé a közterület déli oldalán merőleges parkolók kerültek kiépítésre. A parkoló állások és a forgalmi sáv között 1,00 m biztonsági sáv került kialakításra. A tervezett parkolóállások kőburkolattal kerültek kialakításra, melyek az útpályától a tervek szerint süllyesztett szegéllyel kerültek lehatárolásra. A parkolók mellett járda épült a gyalogosan közlekedők részére.

A parkolótereket a Pesti úton meglévő és megmaradó elektromos energiaellátó oszlopsor tagolja.

Az újonnan kialakított parkoló tér szerves részeként elhelyezésre került egy elektromos autók töltésére alkalmas állomás.

Az útpálya burkolat szegélye mentén, annak északi oldalán kerültek elhelyezésre a közvilágítást biztosító új kandeláberek. Ezen az oldalon elválasztás nélküli gyalog- és kétirányú kerékpárút is létesült.

Zárt csapadékvíz csatorna került megépítésre, melybe a fejlesztési területen kiépített „rácsos” folyókák és pont szerűen elhelyezett víznyelők biztosítják a felszíni vizek elvezetését.