TOP-6.1.4-15-GY1-2016-00001 – Kulturális rendezvények infrastrukturális hátterének fejlesztése Győrben

Forrás: Győr+ Média

Projekt címe: Kulturális rendezvények infrastrukturális hátterének fejlesztése Győrben

Projekt azonosítószáma: TOP-6.1.4-15-GY1-2016-00001

Kedvezményezett: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Konzorciumi partner: Győr Projekt Kft.

Támogatás összege: 1 449 500 000 Ft

A projekt megvalósításának időszaka: 2017.01.02. – 2019.12.31.

Elvégzett tevékenység: szakértői munkák (üzleti terv, költség-haszon elemzés, marketing stratégia elkészítése), projektmenedzsment

A projekt általános célja a térségbe látogató turisták számának, illetve az itt eltöltött időnek, az igénybe vett szolgáltatásoknak, végső soron a turisztikai árbevételnek a növelése. Közvetlen és kiemelt célkitűzése pedig Győr történelmi belvárosának kül- és beltéri kulturális és örökségi értékeinek, helyszíneinek hasznosítása magas színvonalú kulturális rendezvények, fesztiválok infrastrukturális hátterének fejlesztésével. Stratégiai célként fogalmazható meg hosszú távon, az idegenforgalmi mutatók (vendégéjszakák száma, átlagos tartózkodási idő hossza stb.) javítása mellett, a lakosság komfortérzetének növelése, a lakóhelyhez való kötődés, a helyben maradás elősegítése. A rendezvények infrastrukturális hátterének fejlesztésével egyrészt a fejlesztett rendezvényeknek magasabb lesz az élvezeti értéke, és elérhető a vásárlók magasabb, jobb színvonalú kiszolgálása, másrészt a városi rendezvények függetlenedni tudnak a külső piaci szolgáltatóktól. Az eszközök beszerzésével megszűnik az Önkormányzat piaci szolgáltatóknak való kiszolgáltatottsága. A függőségből adódó kockázatok minimalizálása is várható. Jelentős költségcsökkentés érhető el a piaci árakhoz képest az intézményrendszeren belüli bérbeadással. Az infrastruktúra-fejlesztés következtében az egyes rendezvények színvonala emelkedik, mely a vendégek számának növekedését eredményezheti. A vendégszám-növekedés pedig Győr hazai és nemzetközi turisztikai pozícióját erősíti. Az új eszközök beszerzése egyúttal csökkenti a programok lebonyolítására fordított költségeket is, mivel csökkennek az eszközbérlésre fordított kiadások. Ugyanakkora költségvetésből pedig több vagy még színvonalasabb programok is finanszírozhatók.

A projekt megvalósításával egy olyan, a kulturális és örökségvédelem részét képező turisztikai termék létrehozása a cél, amely egyediségével és magas színvonalával Győr kulturális és örökségi kínálatának központi elemét alkotó, kiemelkedő vonzerővé válik. A létrehozni kívánt turisztikai termék neve: „Egy város, ezer élmény – kultúra”. Győr turisztikai kínálatának zászlóshajó-fesztiváljai egy teljes naptári évet ölelnek fel, egész éves kikapcsolódást nyújtanak a környékbeli lakosságnak, valamint a városba látogató hazai és külföldi turistáknak egyaránt. Ezek a zászlóshajó rendezvények témájukat és programjaikat tekintve részét képezik a kulturális és örökségvédelemnek, illeszkednek azon kulturális és örökségi rendezvények körébe, amelyeknek témái között megtalálható az emberiség, a magyar nemzet, Magyarország történelmének emlékei és bizonyítékai.