TOP-4.1.1-15-GM1-2016-00003 – Egészségház építése Győrújbaráton

Projekt címe: Egészségház építése Győrújbaráton

Projekt azonosító: TOP-4.1.1-15-GM1-2016-00003

Kedvezményezett neve: Győrújbarát Község Önkormányzata

A támogatás összege: 80 000 000 Ft

Projekt megvalósításának időszaka: 2017.02.01. – 2018.12.31.

Elvégzett tevékenység: projektmenedzsment

A projekt célja Győrújbarát település valamennyi egészségügyi alapellátásának (két felnőtt háziorvosi praxis, egy fogorvosi praxis, egy gyermekorvosi praxis, ami az iskola-egészségügyi ellátásnak is helyet biztosít, és a két védőnő által végzett védőnői szolgálat) egy új épületbe, egy nettó 400 m2-es egészségházba történő integrálása, melynek eredményeképpen megvalósult az egészségügyi alapellátáshoz való hozzáférés minőségének javítása oly módon, hogy az új épület megfelel a kor színvonalának, minőségi elvárásainak, figyelembe véve a település adottságait és igényeit. A hozzáférés egyenlőtlenségeinek mérséklése érdekében az új épület teljesen akadálymentes módon került kialakításra, melynek eredményeképpen a fogyatékossággal élők és a mozgásukban korlátozott emberek is könnyen, biztonságosan, segítség nélkül hozzájuthatnak az egészségügyi alapellátásokhoz. Specifikus cél volt továbbá az eddig elvégzett szűrővizsgálatok kiegészítése különböző prevenciós, egészségmegőrző vagy a betegségek kezelésében segítséget nyújtó előadások, programok szervezésével, melynek eredményeképpen javul az egészségügyi ellátás színvonala, szélesebb körű lesz a településen elérhető prevenciós tevékenységek köre, valamint idővel javulnak az egészségügyi mutatók és növekszik a település népességmegtartó ereje. A projekt keretében bővült az eszközpark, melynek eredményeképpen javulnak az egészségügyi alapellátás feltételei az életmentés terén, illetve új prevenciós tevékenységek megvalósítására nyílik lehetőség. Az egészségfejlesztési feladatok ellátására, megelőző ellátások nyújtására multifunkcionális helyiség került kialakításra. A hatályos jogszabályoknak megfelelően 9 darab parkoló-férőhely, valamint babakocsi tároló és szabad téri bicikli tároló létesült. A telekhatáron belül zöldfelület rendezés valósult meg.