TOP-6.7.1-16-GY1-2018-00001 – Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén, III. ütem

Projekt címe: Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén, III. ütem

Projektazonosító: TOP-6.7.1-16-GY1-2018-00001

Kedvezményezett: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Konzorciumi partner: Győr, Kossuth L. u. 36. sz. társasház

Támogatás összege: 350.000.000 Ft

Projekt megvalósításának időszaka: 2019.01.01 – 2021.02.28.

Elvégzett tevékenység: pályázatírás, szakértői munkák (Projekt Előkészítő Tanulmány elkészítése, Megvalósíthatósági Tanulmány elkészítése), projektmenedzsment

A projekt – konzorciumban megvalósuló – harmadik ütemében Győr-Újváros területén a Kossuth utca 36. szám alatt található épület felújítására kerül sor. A beruházás a társasházi közös tulajdonú helyiségek felújítását, a műemléki környezetben megengedett energetikai korszerűsítéseket (nyílászárók cseréje, tető, homlokzat, födémek felújítása, szigetelése stb.) tartalmazza. A felújítással 11 darab önkormányzati tulajdonú lakás újul meg, ezzel is kapcsolódva az első kettő ütemhez.

Az általános célok irányvonala:

  • A helyi igényeken alapuló, minőségi lakhatási feltételek megteremtése.
  • Társasházi tulajdonú épület felújításán, energetikai korszerűsítésén keresztül a szegregátum bérlakásállomány színvonalának emelése.
  • A lakókörnyezet megóvása iránti igény előmozdítása a megújított épület hosszú távú fenntartása érdekében.
  • A családok integrációs esélyeinek a növelése, a szegregált lakókörnyezetből és társadalmi státuszból való kilépés mielőbbi lehetőségének elősegítése, közösségi és kulturális identitásuk erősítése.