TOP-6.7.1-15-GY1-2016-00001 – Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén, II. ütem

Projekt címe: Szociális városrehabilitáció Győr-Újváros területén, II. ütem

Projektazonosító: TOP-6.7.1-15-GY1-2016-00001

Kedvezményezett: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Konzorciumi partnerek:

Győr, Kossuth L. u. 36-40. sz. – Bercsényi liget 41-43. sz. társasház

Győr, Kossuth L. u. 32 sz. – Bercsényi liget 35. sz. társasház

Támogatás összege: 500.000.000 Ft

Projekt megvalósításának időszaka: 2017.01.01 – 2020.02.28.

Elvégzett tevékenység: szakértői munkák (megvalósíthatósági tanulmány elkészítése), projektmenedzsment

A projekt célja a Győr-Újváros területén elhelyezkedő szegregátumban élő hátrányos helyzetű személyek, illetve társadalmi csoportok leszakadásának megállítása, életkörülményeinek javítása, a leromlott lakókörnyezet rehabilitációja.

Az általános célok irányvonala:

  • A helyi igényeken alapuló, minőségi lakhatási feltételek megteremtése.
  • Az önkormányzati tulajdonú épületek felújításán, energetikai korszerűsítésén keresztül az önkormányzati bérlakásállomány színvonalának emelése.
  • A megújított épületek hosszú távú fenntartása érdekében a lakókörnyezet megóvása iránti igény előmozdítása.
  • A családok integrációs esélyeinek a növelése, a szegregált lakókörnyezetből és társadalmi státuszból való kilépés mielőbbi lehetőségének elősegítése, közösségi és kulturális identitásuk erősítése.

A projekt keretében tervezett fejlesztés a Kossuth Lajos utca és Bercsényi liget összesen négy épületében 32 db lakást érint.