TOP-6.6.1-16-GY1-2018-00001- József Attila úti rendelő átalakítása és bővítése

Projekt címe: József Attila úti rendelő átalakítása és bővítése

Projektazonosító: TOP-6.6.1-16-GY1-2018-00001

Kedvezményezett: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Támogatás összege: 118.000.000 Ft

Projekt megvalósításának időszaka: 2018.07.15 – 2020.03.31.

Elvégzett tevékenység: pályázatírás, szakértői munkák (megalapozó dokumentum elkészítése), projektmenedzsment

Jelen projekt az egészségügyi alapellátáson belül a 9028 Győr, József Attila út 85. szám alatti rendelőintézetben működő felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi, valamint a védőnői szolgálat komplex infrastrukturális fejlesztését célozza meg. Győr-Szabadhegy városrész, Győr város dél-délkeleti felében elhelyezkedő, jellegzetes, kisebb-nagyobb szintkülönbségekkel rendelkező, elsősorban kertvárosias jellegű, lakóövezeti városrésze. A városrész egyik fő útja, fő tengelye, a kelet-nyugat irányú József Attila utca, amely a városrész teljes hosszán végigmegy, és nagyjából a városrész közép tengelyében helyezkedik el. Ebből kifolyólag megállapítható, hogy a meglévő rendelő intézetek ideálisan a városrésznek viszonylag a súlypontjában vannak. A jelenlegi felnőtt orvosi és védőnői rendelőket magába foglaló épület a telek délkeleti felében, a József Attila út felé eső részében helyezkedik el, míg a gyermekorvosi rendelőket magába foglaló épület a telek másik felében áll. Mindkét épület gyakorlatilag szabadon álló épületként helyezkedik el a területen. A két épület között így egy viszonylag nagyobb közbenső udvar alakult ki, amely gyakorlatilag, mint szabad terület az egyetlen lehetőséget jelenti a szükséges bővítéshez, a telken belül.

Az átalakítással és bővítéssel járó beruházási igény, a kialakult alapterület és kapacitás hiányból, valamint az időszerűvé vált korszerűsítési igényekből együttesen tevődik össze. A 70-es évek első felében épült, és a 2000-es években felújításon átesett épületek, mára nem képesek kiszolgálni a városrész járóbeteg ellátási igényét, felnőtt orvosi, – gyermekorvosi, -és védőnői rendelőintézetek szintjén.

A jelenlegi védőnői rendelők „kiszabadítása” a felnőtt orvosi rendelők épületéből, és önálló, új épületrészben történő elhelyezése történik meg. Ezzel együtt szükségessé vált mind három intézeti egység rendelő számának a növelése, a szükséges kiszolgáló funkciókkal együtt. Szintén szükségessé vált mindhárom egység tekintetében az önálló mosdó blokkok kialakítása, bővítése, korszerűsítése, és akadálymentesítése.

A végleges kialakítás során a felnőttorvosi és a gyermekorvosi rendelők – belső funkció bővítés mellett – az eredeti helyükön, az eredeti épületeikben maradtak, a bővített részben pedig teljes egészében a védőnői szolgálat funkciói kerültek, a két épület közötti szabad terület, udvar területe jelenti a bővítéssel érintett területet. A fejlesztés egy teljeskörű belső felújítást is tartalmaz.

A rendelők fűtési, és HMV hőenergia ellátása kondenzációs gázkazánokkal történik. A meglévő gázkazánt megtartjuk, másik két épületben új költséghatékony, energiatakarékos gázkazán van betervezve. Rendelőn belül padló, és radiátoros fűtés lesz.

Kiegészítő fűtésként padlófűtés lesz, ahol radiátoros fűtés nem valósítható meg.

A projektben megvalósul a projektarányos akadálymentesítés is.