Kerékpáros és parkolási infrastruktúrafejlesztés Győrben

A projekt azonosítószáma: TOP 6.4.1-15-GY1-2016-00001

Kedvezményezett neve: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Konzorciumi partner: Győr-Szol ZRt.

Projekt összköltsége: 2.153.614.457,- Ft

A támogatás összege: 2.000.000.000,- Ft

A projekt megvalósításának kezdete és vége: 2016.06.01-2019.02.28.

 

A projekt kiemelt céljai:

 • a parkolási infrastruktúra fejlesztésével a belváros parkolási helyzetének javítása
 • a belvárosi kerékpárút-hálózat hiányzó elemeinek megvalósítása, a kerékpáros szolgáltatások (kerékpártárolás, közösségi kerékpárkölcsönző bővítés) fejlesztése
 • a parkolási és kerékpáros infrastruktúra fejlesztésével párhuzamosan a belvárosi forgalomcsillapított övezet kiterjesztése, a zárt zóna kiterjedésének növelése
 • az új parkolóház tetején tervezett zöldtető kialakításával hozzájárulás a lakosság számára elérhető zöld közterületek növekedéséhez.

Győr Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájában, a Belvárosi akcióterületet érintően stratégiai fejlesztési célként tűzte ki, a közterek megújítását, a belvárosi közlekedési rendszerek továbbfejlesztését, a parkolás helyzetének javítását, valamint a zöldfelületek fejlesztését, melyhez jelen projekt keretében tervezett fejlesztések mind szervesen hozzájárulnak.

A fentieknek megfelelően jelen projektjavaslat is komplex módon folytatja a belváros fenntartható közlekedésfejlesztését, az alábbiak szerint:

 • új parkolóház kialakítása a Teleki u. – Árpád u. csomópontban
 • Teleki u. – Árpád u. csomópont átalakítása
 • GyőrBike állomás építése az új parkolóházhoz
 • Fedett kerékpár-tároló telepítése az új parkolóházhoz
 • Belvárosi kerékpáros létesítmények kialakítása 3,106 km hosszon
 • A belvárosi zárt gyalogos zóna bővítése

 

 1. Győr Belváros parkolási helyzetének bemutatása:

Megfelelő járműtárolási rendszer híján ma a belvárosi városrész szélein nem állítható meg a forgalom, így a belvárosi területen belül a parkolást kereső forgalom kedvezőtlen hatású az egész városrész és a környező városrészek közlekedésére nézve is. A parkolóhelyet kereső autók sok esetben lassítják a Belváros forgalmát, ezzel növelik a forgalmi torlódások kialakítását és az abból adódó környezeti károkat (zaj- és légszennyezés).

A parkolási igényeket ma Győrben alapvetően a felszíni fizető parkolási rendszer és – egyelőre korlátozott kapacitással – a meglévő parkolóházak, mélygarázs szolgálják ki. A Belváros területén belül jelenleg felszíni szabad használatú parkoló gyakorlatilag nincsen.

A Belvárosban a Jókai utcában lévő parkolóház 2004. május óta üzemel. A 4 térszint alatti és 10 térszint feletti szinten, valamint az épület tetőszintjén összesen 260 db parkolóhely van. A Révai utca mellett 2009. évben került megnyitásra egy újabb parkolóház 220 db-os kapacitással. A Belváros keleti és nyugati szélén található szabad használatú P+R parkolók (a Vas Gereben utcában és a Petőfi híd alatt) telítettek. A meglévő parkolási rendszer nem felhasználóbarát, a tapasztalatok szerint leszoktatja a lakosságot a Belváros használatáról. Az övezeti határokkal megkülönböztetett tarifarendszer alapdíjai magasak. A parkolóházak parkolási díjai kedvezőek, ugyanakkor meglévő belvárosi Jókai utcai parkolóház feltárhatósága nem megfelelő (a Belváros kijárati irányára települt). A meglévő Révai utcai parkolóház gyalogosan, a használók arányából ítélve messze van a belvárosi belső területektől.

2015-ben a Dunakapu tér fejlesztésével párhuzamosan a rendezvénytér alatt megépült egy 263 férőhelyes mélygarázs, mely ugyan nagyban hozzájárult a Belváros parkolási nehézségeinek kiküszöböléséhez, de a Belvárosra nehezedő parkolási problémákat megoldani nem tudta.

A meglévő parkolási helyzet tehát továbbra is javításra szorul, aminek az egyik legfőbb eleme a projekt keretében megvalósításra tervezett Árpád parkolóház.

 

 1. A Belváros parkolási helyzetének javítása:

A parkolási infrastruktúra fejlesztésének célja a Belvárosban meglévő parkolási feszültségek oldása, kezelése, a parkolás kínálati és keresleti oldalának egyensúlyba hozása. A teljes Belvárosra javasolt fejlesztési elemek egyik kiemelt jelentőségű helyszíne a Teleki utca – Árpád út csomópontba tervezett parkolóház. A projekt keretében megvalósításra tervezett parkolóház telepítési helye a csomópont DK-i sarka. Az új telepítési helyszín közlekedési adottságai jók. Városközponti elhelyezkedése minden irányból biztosítja a megközelíthetőségét.

Az Árpád út és a Teleki László utca sarkán álló üres telekre két fő funkció csoportot magában foglaló épület kerül elhelyezésre. Az épület fő funkcióját tekintve, parkolóház, 205 parkolóhelyet magába foglaló nyitott gépjármű tároló. Az épület helyet biztosít továbbá Győri Balett társulat új próbatermének, melynek kialakítási költségeit Győr MJV Önkormányzata önerőből finanszírozza.

A parkolóházba mindkét csatlakozó utcáról adott a behajtási lehetőség a földszinten, viszont csak egy kijárata van az Árpád utca felé, kétirányú kihajtási lehetőséggel.

Gépjármű tárolás pince + 5 szinten kerül kialakítása fél szint eltolásos szerkesztés szerint, mely az adott telekméretre és formára a legjobb közlekedő/parkoló arányt, kihasználtságot adja. Körbe, az óra mutató járásával ellentétesen lehet fölfelé jutni a fél szintes rámpákon, melyek optimális méretekkel lettek megtervezve. Gyalogosan az Árpád úti oldalon lehet az épületet megközelíteni, két 630 kg-os felvonóval és egy lépcsőházon keresztül érhetők el a különböző szintek. A lépcsőház füstmentes kialakítású, a menekítésre vonatkozó tűzvédelmi előírások alapján. A lépcsőház földszinti bejárata és az Árpád úti behajtó között helyezkedik el a porta helyiség a hozzá tartózkodó mosdóval, öltözővel és a parkolástechnikai szerver helyiséggel. A földszinten kapott helyet az előírások szerinti 5 db akadálymentes parkolóhely és az egész épület számára fenntartott hulladék és veszélyes hulladék tároló helyiségek. A földszint fölötti szinteken nem találhatók kiegészítő berendezések vagy helyiségek, csak a szintenkénti elektromos elosztók, fali tűzcsapok és általános megvilágítás lámpatestei. Így a parkoló tér általános megjelenését a csupasz szerkezeti elemek: falak, pillérek, födémek jellemzik, festett felülettel. A parkolóház pince területén kapnak helyet az épület működését szolgáló helyiségek, mint a távhő fogadó, hőközpont, elektromos főelosztó, takarító gép tároló és egy általános raktár. A parkoló gépészeti berendezései a lépcsőház füstmentesítésén kívül még a pince CO elszívása. A fölső szintek nyitott homlokzat miatt se füstelvezetés, se CO elszívás nem szükséges. A pince füstelvezetése gravitációs módon megoldható, mivel a füst fölfelé száll, így elegendő angolaknák elhelyezésével a levegő mozgását elősegíteni, a kipufogó gáz viszont a padlón felgyűlne gépi elszívás nélkül. A parkoló terület megvilágítása két lámpatípusból tevődik össze. A gépjármű közlekedő területeken sűrűbb, haladási irányra merőleges hosszúkás lámpatestek biztosítanak nagyobb fényerőt, míg parkolóhelyek fölött és gyalogos közlekedőkben kör lámpák ritkább elhelyezésben is biztosítják az előírt megvilágítást. A parkolóház teljes területén, a porta környékét kivéve, mozgásérzékelőkkel működtetett a megvilágítás. A gépjármű tároló területén foglaltság jelző rendszer segíti a használatot, melynek kijelzői a két behajtónál jól látható módon kerülnek elhelyezésre. A parkoló területet biztonsági kamera rendszer teszi megfigyelhetővé. A pince szinten az elektromos üzemű gépjárművek számára töltési lehetőség kialakítása tervezett.

 1. A Parkolóházhoz kapcsolódó közlekedésfejlesztési további projektelemek bemutatása:

A tervezett parkolási infrastruktúrafejlesztés miatt a meglévő, már ma is kapacitás hiánnyal küzdő a Teleki utca – Árpád út csomópontot is át kell alakítani a projekt keretében. A meglévő jelzőlámpás közlekedési csomópont átalakítása után a tervezett parkolóház két irányból szolgálható majd ki. A Teleki utcáról, délről és északról is biztosítható lesz a parkolóház feltöltése. Az ürítő forgalom is kétirányú lesz az Árpád útra, jobbra kisíves fordulással, keleti irányba, valamint balra vissza a Teleki utca, északi irányába. Ez a Belváros meglévő közlekedési hálózatát és az általános közlekedésbiztonságot figyelembe véve pozitívum. A feltöltő, illetve a kétirányú forgalom segítésére az Árpád úton a parkolóház északi oldalán a felszíni parkolás teljes megszüntetése tervezett. Az ürítési forgalom segítésére az Árpád úton az új parkolóházhoz közeli útszakaszon az utca déli oldalán a leálló parkoló sáv is megszüntetésre kerül, helyette egy új kerékpársáv kerül kijelölésre. A projekt keretében megvalósításra tervezett parkolóház jó hatásfokkal lesz működtethető.

A Teleki u. – Árpád u. jelzőlámpás csomópont átalakítás, végleges engedélyezési terv dokumentációja a projektfejlesztés időszakában kerül megvalósításra.

 1. A forgalomcsillapított övezetek területének növelése:

A 2000-es évek közepén indult el az a „Smart City”-nek nevezett elképzelés, melynek keretében a belváros átépítésével egyetemben a „Korlátozott várakozású övezeten” belül úgynevezett zárt zóna került kialakításra. Az Önkormányzat fontos célkitűzése, hogy Győr élhető belvárosa megvalósításának érdekében a gépjárműforgalom a „Korlátozott várakozású övezeten”, azaz a gyalogos zónán belül minimálisra csökkenjen. Az így kialakult „zárt és védett teret” a gyalogosoknak, kerékpárosoknak, a turistáknak, valamint a helyi szolgáltató és kereskedelmi létesítményeknek kell átadni. Az elmúlt évek megvalósult fejlesztéseit követően a legutóbbi fejlesztési ütemben a Dunakapu tér megújításához kapcsolódó nagy beruházás keretében 5 db forgalomtechnikai fizikai zárással és megfigyelő kapukkal került lezárásra a belváros északi és északkeleti része.

Az eddig megvalósult forgalmi zárosokkal a belváros északi és északkeleti részén a közlekedés a legkisebb mértékre redukálódott, és így itt nem keletkezik szükségtelen forgalom. A belváros déli és keleti részén jelenleg fizikai zárás nélküli rendszer található, amelyet a függőleges forgalomtechnikai elemek szabályoznak, illetve a közlekedési rendészeti hatóság. A Szent István úttól északi irányba a közlekedés többsége a lakóutcákon keresztül egyirányú forgalomban zajlik, kivéve az Árpád út, Aradi vértanúk útja és Teleki utca közötti szakasza.

A projekt fejlesztése során az Aradi vértanúk úti, Virágpiaci (közösségi közlekedési) valamint a Baross Gábor utcai megfelelő fizikai zárások kialakítása (az Árpád úttól az Arany János utcáig) a tervezett. Az előbb felsorolt helyeken jelenlegi is találhatók zárások, amelyek függőleges forgalomtechnika elemek, de sajnos nem elégségesek a közlekedők szabályozására, így ezeken a helyeken fizikai zárást kell alkalmazni megfelelő beléptető kapukkal és jogosultságokkal. A lezárt területeken a közösségi közlekedés és az ott élők gépjárművel történő belépése, valamint az érintett üzletek kiszolgálása lesz megengedett a meglévő rendszerben érvényes jogosultsági szintekkel együtt. A lezárt terülteken a gyalogos és kerékpáros forgalom (pozitív diszkriminációja révén) szintén nagyobb biztonsággal zajlik majd.

 • A parkolóház közvetlen szomszédságában 1 db GyőrBike közösségi kerékpárkölcsönző állomás kerül kialakításra, 15 dokkolóval. A projekt kertében megvalósításra tervezett közösségi kerékpárkölcsönző állomás szervesen illeszkedik Győr város közösségi kerékpárkölcsönző hálózatába, kiegészíti a projekt keretében megvalósításra tervezett P+R parkolót, lehetővé téve a módváltását a gépkocsival a Belvárosba érkezők számára.

A parkolóházban és a mellett fedett kerékpártároló kerül kialakításra, annak érdekében, hogy a kiegészítő funkciókhoz kapcsolódó forgalom kerékpáros parkolási igényei is kiszolgálásra kerüljenek, valamint a Belvárosi gyalogos övezetek, gyalogos megközelítése lehetővé váljon a kerékpárral érkezők biztonságos parkolását követően.

 

 1. A Belváros kerékpáros közlekedési helyzetének javítása:

a) Győr, Pálffy. u. –Dunakapu tér közötti kerékpáros forgalom

A jelenlegi forgalmi rend figyelembe vételével, annak kisebb átalakításával került a kerékpáros forgalom biztonságos és balesetmentes levezetése megtervezésre. Önálló nyomvonalon került megtervezésre a kerékpáros forgalom levezetése a meglévő Pálffy–Gárdonyi utcai körforgalmú csomóponttól a Lukács S. utcáig. Az épített kerékpárút kerti szegélyek között épül, aszfalt pályaszerkezettel a meglévő Pálffy–Gárdonyi utcai körforgalmú csomóponttól a Lukács S. utcáig kb. 50 m hosszban. A tervezett kerékpárút 1,00 m zöldterületi szélességgel elválasztásra került a meglévő gyalogos burkolattól.

Annak érdekében, hogy a kerékpárosok biztonságos és balesetmenetes közlekedése a teljes Belvárosi akcióterületen biztosított legyen, és kerékpáros úthálózat folyamatos legyen.

b) Győr, Pálffy u.-Teleki L. u. –Bajcsy Zs. u. –Munkácsy u. körforgalomközötti kerékpáros forgalom.

Forgalomtechnikai eszközök alkalmazásával biztosításra kerül a kerékpáros forgalomáramlás a Dunakapu tértől a Teleki utca nyomvonalán. A Teleki utcai kerékpáros tengelyforgalom kijelölésre kerül a Pálffy és a Bajcsy Zs. utcák között. Kijelölésre kerül továbbá a Bajcsy Zs. utcán a kerékpáros nyomvonal egészen a Munkácsy utcáig.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Kerékpáros Koordinációs főosztályának ajánlását figyelembe véve, a Bajcsy Zs. u. keleti végén, ahol korábban csak gyalogos közlekedés volt megengedett, kerékpáros kapcsolat is kialakításra kerül (ezáltal megvalósul, a Bajcsy Zs. u. 14. sz. főúttal való összeköttetése is).

c) Győr, Czuczor G. u. – Árpád u.-Aradi V. útja – Virágpiac – Zechmeister u. –Benczúr u.- Újlak u. közötti kerékpáros forgalom biztosítása.

A Rába kettős hídon kerékpáros forgalmi sávban érkező kerékpáros forgalom továbbvezetésre kerül a Belváros felé, kapcsolatot teremtve a belvárosi kerékpárutakkal. Jelen programban a Zechmeister utcában a kerékpáros nyomvonal kijelölése tovább folytatódik a Petőfi hídig, így a két híd közötti kapcsolat teljes körűen megvalósításra kerül.

A Munkácsy u. körforgalomnál, a Zechmeister utcából a Benczúr u. irányába a kerékpáros átvezetés a Petőfi hídfő műtárgy miatt nem megoldható. Tovább vezetve a kerékpáros nyomvonalat a Benczúr utcán elérjük az Újlak utcai csomópontot. Itt egy jelzőlámpa szabályozás nélküli osztályozó többletsávos csomópont található, ahol a kerékpáros forgalmat balra az Újlak utcára kell fordítani. Itt szabványosan a kerékpáros nyomot, kerékpársávvá kell átalakítani és szabványos felállási felületet kijelölni. Az Újlak utcán folytatódó két irányú kerékpáros forgalom szabványos kerékpáros nyom kétoldali elhelyezésével kerül kijelölésre. Az Újlak utca – 1-es számú főút csomóponti csatlakozása jelzőlámpával szabályozott. Itt a főút déli oldalán már meglévő kerékpáros átvezetés található. Az északi oldali új átvezetés kijelölése a déli oldallal azonos paraméterekkel történik.

d) Győr, Móricz Zs. rakpart –Vas G. u.-Buda u. (EuroVelo 6) közötti kerékpáros forgalom kialakítása.

A Móricz Zs. rakparti sétányon a Dunakapu tér irányából érkező, vagy abba az irányba menő kerékpáros forgalom a sétány burkolaton érkezik az Alsó rakparti út –Felső rakparti út és az Újkapu utcai csomópontba. Ettől a ponttól a kerékpárosok, mint járművek haladhatnak tovább a jelenlegi forgalmai rend figyelembevételével a Vas Gereben utcáig. A Móricz Zs. rakpart – Újkapu utcai csomóponttól a Vas Gereben utcáig a meglévő útburkolaton ki kell jelölni a kerékpáros felületet, kerékpáros nyom felfestéssel a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Kerékpáros Koordinációs főosztályának ajánlását figyelembe véve. A kerékpáros forgalom a Móricz Zs. – Vas Gereben csomóponton történő átvezetést követően csatlakozik a Vas Gereben úti kerékpárút fejlesztéshez és a Rákóczi utca meglévő kettős körforgalmú csomóponthoz.

e) A 14. sz. főút – Bajcsy Zs. út kerékpáros közlekedési kapcsolat kialakítása

Jelenleg a 14. sz. főutat keresztező kerékpáros nyomvonal kapcsolódása a Bajcsy Zs. utcához nincs megoldva. A 14. sz. főúttal párhuzamosan a meglévő járdaburkolat szélesítésével kerül az egyirányú kerékpáros forgalom a Bajcsy Zs. utca vonaláig elvezetésre és egy új kerékpáros rámpával csatlakoztatásra az utca burkolatához.

A tervekben vállalt összes kerékpáros fejlesztés hossza: 3,106 km.