Gazdaság- és sportgazdaság fejlesztést és a munkaerő mobilitását ösztönző közlekedésfejlesztés Győrben

A projekt azonosítószáma: TOP-6.1.5-15-GY1-2016-00001 

Kedvezményezett neve: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

A projekt teljes költsége: 1 681 099 238 Ft

Támogatás összege: 1 681 099 238 Ft

Intenzitása: 100%

Projekt megvalósításának kezdete és vége: 2016.06.01.- 2019.05.31.

1.számú fejlesztés: A fejlesztés célja, hogy a Radnóti utca biztosítani tudja a forgalom levezetését az 1. sz. főút (mely Győr város érintésével Bécset és Budapestet köti össze) és a 14. sz. főút (Szlovákia felé vezet) között, továbbá elősegítse a mobilitását Győrön belül Révfalu-Sziget-Újváros városrészek között. A területi közlekedési kapcsolatok biztosításán túl a fejlesztéssel érintett út kiszolgálja a területileg érintett, nagy forgalomvonzó létesítményeket, mint például a folyamatosan bővülő Széchenyi István Egyetemet és az Aqua Sportközpontot, valamint a Radnóti úti Sportkomplexumot. A fejlesztés további célja volt, hogy a Radnóti út kapacitásának növekedésével csökkenjen a lakóterületek forgalomnagysága és egyúttal javul a közlekedésbiztonság és a levegőminőség, csökkenjen a zajszennyezés.

A fejlesztés során az 1. számú főút külterületi szakaszán (128+075 km – 128+629,06 km szelvényei között) 554,06 m hosszan felújításra és 2+2 sávosra bővült, valamint a főúti építési szakaszhoz kapcsolódik egy csomóponti mellékág. Kialakításra került egy jelzőlámpával szabályozott új csomópont, melyhez csapadékvíz elvezető rendszer és szabványos közvilágítási hálózat is kiépítésre kerül.

2.számú fejlesztés: A fejlesztés célja, hogy a Bercsényi liget képes legyen a Belváros/Újváros és Sziget/Pinnyéd városrészek közötti növekvő forgalmat gyorsan és akadálymentesen levezetni, valamint lehetőséget biztosít a lakóterült és a kiemelten magas forgalmat vonzó már meglévő létesítmények, például Széchenyi Egyetem, Aqua Sportközpont, Radnóti úti Sportkomplexum megfelelő kiszolgálására. A Bercsényi liget útjai közvetlenül csatlakoznak a belső nyugati elkerülőúthoz, amelyen keresztül mind az 1. sz. főút (Ausztria), mind pedig a 14. sz. főút (Szlovákia) közvetlenül elérhetővé vált.

A fejlesztés során a Bercsényi liget északi és déli oldalán egyirányú haladást biztosító útszakaszok kerültek felújításra 0,823 km hosszan, melyen a kerékpáros közlekedést biztosító kerékpáros nyomvonal és gyalogos kapcsolat biztosítása céljából gyalogos átkelők kerültek kijelölésre, valamint új parkoló helyek épültek.

3.számú fejlesztés: A fejlesztés célja, hogy a Puskás T. út biztosítani tudja Gyárváros városrész kiemelten nagy forgalommal bíró területeinek közúti forgalmának gyors és hatékony levezetését. Biztosítja a településrészt jellemző nagyszámú sportlétesítmény (ETO Stadion, Műjégpálya, Magvassy Sportcsarnok és Audi Aréna Győr) valamint a kereskedelmi és egyéb létesítmények (ETO Park Üzletközpont és Hotel, Xantus J. Állatkert) dolgozóinak és látogatóinak közlekedési igényeit kiszolgálását.

A fejlesztés során kialakított új szervizút tárja fel a Magvassy csarnok és az AUDI Aréna Győr mögé telepített új parkoló tereket, valamint új, közvetlen kapcsolatot alakít ki a sport-, kereskedelmi- és szabadidős létesítmények, valamint a Puskás T. út/Ipari Park között, melynek hossza 687,05 m. Kialakításra kerül csapakadékvíz elvezető rendszer valamint kiépítésre került a közvilágítási hálózat.

4.számú fejlesztés: A fejlesztés célja, hogy biztosítsa a gyors és akadálymentes közúti forgalom levezetését Szlovákia és Győr város között, elősegítve ezzel a kereskedelmi, gazdasági kapcsolatok fejlődését, valamint a munkaerő mobilitását a Szlovákiai Nagymegyer, Dunaszerdahely, Pozsony és Győr városa között. Mindezek mellett a fejlesztés biztosítani tudja a közúti forgalom gyorsabb és biztonságosabb áramlását Győrön belül Bácsa-Révfalu-Belváros, illetve Bácsa-Révfalu-Sziget/Újváros városrészek között.

A projekt megvalósítása során a Szövetség utca új nyomvonalon került kikötésre 14. számú főútra, mely kikötésnél a 14. számú főúton található jelzőlámpás csomópont átépítésre és szélesítésre került, új zajvédő fal épült és új autóbusz-megálló került kialakításra, a kerékpáros forgalom csomóponton történő átvezetése céljából kerékpárforgalmi létesítmény épült, valamint csapadékvíz elveztő rendszer került kiépítésre.