Győri Ipari Park fejlesztése (Tatai út-Tibormajori út csomópont bővítés)

A projekt azonosítószáma: TOP-6.1.1-16-GY1-2018-00003

Kedvezményezett: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Támogatás összege: 134 229 546 Ft 

Intenzitása: 100% 

A projekt megvalósításának kezdete és vége: 2018.08.01. – 2018.12.31. 

 

A Győri Ipari Park Kft. a meglévő ipari park bővítését tervezi a Tatai úttól délre fekvő fejlesztési területen. Ehhez kapcsolódóan szükséges a fejlesztési területek közlekedési elérhetőségének biztosítása, a megfelelő közúti-, gyalogos- és kerékpáros kapcsolat kialakítása, integrálása az ipari park és a város meglévő közlekedési hálózatához. A tervezett beruházás célja a gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitását ösztönző közlekedésfejlesztés megvalósítása. Mivel az alacsony színvonalú infrastruktúra fékezi a kellő ütemű gazdaságfejlesztés megvalósítását, így Győr gazdaságfejlesztése szempontjából kiemelten fontos, a közúti infrastruktúra megfelelő színvonalának biztosítása, mely egyben a projekt kiemelt célja is. 

A jelenlegi állapot szerint a Tatai út és Tibormajori út csomópontban a kerékpáros és gyalogos közlekedés számára a biztonságos közlekedés nem biztosított, a gépjárműforgalom számára irányonként egy-egy haladósáv, valamint a Tatai útról a Tibormajori út irányába vezető kanyarodósávok vannak kiépítve, a fejlesztendő ipari parki terület felé pedig a megközelítés csak földúton biztosított. Jelen tervezési szakasz a Tatai u. 2 + 200,00 – 2 + 553,02 km szelvények közötti része, ahol a tervezési szakasz hossza: 353,02 m. A tervezet szerint Győr irányából egy új jobbra kanyarodó sáv kialakítására kerülne sor, illetve a Tibormajori útról balra nagy ívben kanyarodó forgalom részére rendelkezésre álló besorolást biztosító sáv ellenkező irányú balra kanyarodó sávvá alakulna. Hasonló kialakításra kerülne sor az M1-es autópálya felől érkező oldalon is. Emellett a csomópontba tervezett gyalogos és kerékpáros átvezetés biztonságossá tétele céljából a forgalmi sávok között forgalomterelő sziget beépítése történne meg. A teljes tervezési szakaszon a meglévő útburkolat lemarásra kerülne, és új, egységes kopóréteg kerülne elhelyezésre. A kialakítandó csomóponthoz kapcsolódna az új ipari parki területekhez vezető kiszolgáló út, mely közforgalom számára megnyitott magánútként kerülne kialakításra. A tömegközlekedési kapcsolat érdekében autóbusz öblök kialakítása is megtörténne a gyalogos és kerékpáros rácsatlakozások mellett.  

A Tibormajori út mellé a kerékpáros átvezetésen túl a gyalogos forgalom részére járdát kíván a beruházó megvalósítani, egészen a Kőrisfa úti csomópontig. A tervezett járda a telekhatárok előtt halad 1,50 m burkolatszélességgel, aszfalt pályaszerkezettel. A Tibormajori út és Kőrisfa út csomópont környezetében a Kőrisfa út melletti aszfalt járda átvezetésre került az út túloldalán lévő REHAU telephelyhez a meglévő gyalogátkelőn át. A beruházás során az érintett területeken a közművezetékekre fokozott figyelmet kell fordítani, közműkiváltások nem szükségesek, a kiviteli tervek részletesen fogják tartalmazni a közművekkel kapcsolatos teendőket. A fejlesztés során a csapadékvíz elvezetés a meglévő szikkasztóárkok áthelyezésével, padkafolyókák és csőátereszek beépítésével biztosítható. A közvilágtás jelenleg kiépített, csak a nyomvonal változás miatt a közvilágítási oszlopok áthelyezése szükséges.