9024 Győr, Baross Gábor utca 43.

Üdvözöljük a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft-nél!

Projektek

 • TOP-6.8.2 - Foglalkoztatási paktum

  Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata konzorciumvezetőként vesz részt a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül megvalósuló, TOP-6.8.2-15-GY1-2016-00001 azonosítószámú „Helyi foglalkoztatási együttműködések a Győri járásban” című projektben. A program összköltsége 900 millió Ft, melyet az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával valósítanak meg.
  A projekt megvalósításának időtartama: 2016.07.01 - 2018.12.31.

  A projekt háttere, célkitűzései:
  A projekt háttere, hogy városunkban elsősorban nem a munkanélküliség, hanem a munkaerőhiány jelentkezik akadályként, vagyis, hogy a vállalkozásoknak több szakemberre van szükségük, mint amennyi rendelkezésre áll.
  A program keretében fontos cél a helyi gazdaság munkaerő-igényeinek jobb kiszolgálása.
  Győrben a leghangsúlyosabb terület a járműipar, de természetesen más területeken is szükséges a munkaerőpiaci kereslet-kínálat összhangba állításának segítése. Emellett persze fontos feladat a munka világából kiszorulók visszavezetése is.
  A projekt legnagyobb támogatással bíró kedvezményezettje a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, de a győri önkormányzatra is jelentős feladat jut, amely elsősorban a járműipari életpályamodell működtetését, továbbfejlesztését jelenti.

  Paktumiroda indítása
  A győri járás területén működő foglalkoztatási paktum keretében a helyi vállalkozások munkaerőigényére alapozott, hosszú távú együttműködés jön létre a foglalkoztatási helyzet javításában érdekelt szereplők között.
  Ennek érdekében a paktumiroda, melyet az Önkormányzat 100%-os tulajdonú cége, a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. működtet, legalább 25 taggal ír alá együttműködési megállapodást.
  Nő a foglalkoztatás-ösztönzés hatékonysága, amelyben az újonnan alkalmazott munkavállalók foglalkoztatásához kapcsolódó átmeneti bér- és járuléktámogatási lehetőségek is segítenek.
  A fejlesztés hatására jelentősen növekszik a hátrányos helyzetű (pl. megváltozott munkaképességű személyek), a munkanélküli és az inaktív emberek munkaerőpiacra történő visszatérésének esélye.
  Az együttműködés hozadéka, hogy erősödik a térség munkaerő-megtartó és -vonzó képessége, ezáltal csökken a helyi gazdasági szervezetek kiszolgáltatottsága, összességében javul a versenyképességük.
  A projekt eredményeként a foglalkoztatási paktum keretében legalább 600 fő vesz részt munkaerő-piaci programokban, és 270 fő munkaerőpiacra való visszavezetését segítik. Ezen felül a pályázat további vállalása az is, hogy a paktum keretében álláshoz jutók közül a támogatás megszűnte után hat hónappal legalább 174 fő továbbra is állással rendelkezik majd.

  A projektet megvalósító konzorcium tagjai:
  Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata (konzorciumvezető)
  Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
  Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft.
  Szt. Cirill és Method Alapítvány
  Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület
  Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft.

 • GYŐR-ÚJVÁROS SZOCIÁLIS VÁROSREHABILITÁCIÓHOZ KAPCSOLÓDÓ TÁRSADALMI EGYÜTTMŰKÖDÉST ERŐSÍTŐ KOMPLEX PROGRAM

  A pályázat előkészítéséhez kapcsolódóan 2016 márciusában igényfelmérés készült, széles körű szakmai együttműködéssel a győr-újvárosi szegregátumban élő lakosság, az akcióterületen működő intézmények képviselői, valamint a városrészben dolgozó és a lakossággal közvetlen kapcsolatban álló segítő szakemberek bevonásával. Az igényfelmérés és helyzetelemzés alapján egyértelművé vált, hogy Győr-Újvárosban – kiemelten a szegregátumban – a társadalmi problémák halmozódó, egymással szorosan összekapcsolódó, egymást erősítő formában jelentkeznek. Ezért holisztikus, rendszerszemléletű megközelítéssel, komplex megoldásokkal kell reagálni a felmerülő igényekre. A projekt céljait, elemeit is ez alapján határozták meg a szakemberek.

  A pályázat elsődleges célja a Győr-Újváros városrész területén elhelyezkedő szegregátumban, illetve a további szegregcióval veszélyeztetett területeken élő hátrányos helyzetű személyek, társadalmi csoportok társadalmi-gazdasági hátrányainak enyhítése, életkörülményeinek javítása és a helyi közösség társadalmi kohéziójának erősítése. Vagyis az újvárosi lakosok kirekesztettségének csökkentése, hosszabb távon annak megszüntetése olyan komplex, helyben elérhető szolgáltatások bevezetésével, melyek a célcsoport aktív részvételével valósulnak meg, és életkörülményeik javítását is szolgálják.

  A célcsoport projektbe vonását szociális munkások segítik, akik ösztönzik a lakosokat, hogy vegyenek részt a különböző életvezetési, családszervezési, háztartás-vezetési, pénzgazdálkodást segítő programokon. Egyéni fejlesztési terveket dolgoznak ki a hátrányos helyzetű lakosság képzettségi szintjének növelésére, az élethosszig tartó tanulás készségének és igényének fejlesztésére, munkaerőpiaci beilleszkedésük elősegítésére.


  tovább

 • TOP-6.3.2-15 - Pályázat Zöld város kialakítására Győrben

  Győr a TOP 6.3. 2. -15 program keretein belül a Hermann Ottó utcai Vásárcsarnok felújítását, hozzá kapcsolódóan parkolólemez építését, valamint a nádorvárosi akcióterület zöldterület fejlesztését kívánja megvalósítani. A Hermann Ottó utcai Vásárcsarnok Nádorváros és Adyváros városrészek határán helyezkedik el, melynek sűrűn lakott környezete bővelkedik megoldatlan problémákban (közlekedés, parkolás, zöldfelületek rendezetlensége, hiánya stb.). Az akcióterületen jelenleg két nagyobb zöldterület található: az elhelyezkedés szempontjából zártabb, de nagyobb alapterülettel rendelkező Malom liget (9400 m2) és a tágasabb, de kisebb alapterületű, Hermann Ottó utca melletti zöldterület (6300 m2).

 • TOP-6.1.4-15 - Kulturális rendezvények infrastrukturális hátterének fejlesztése Győrben

  Kulturális rendezvények infrastrukturális hátterének fejlesztésére adott be pályázatot a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzser Kft. Győr megbízásából. A projekt általános célja a térségbe látogató turisták számának, illetve az itt eltöltött időnek, az igénybe vett szolgáltatásoknak, végső soron a turisztika árbevételének a növelése.
  Közvetlen és kiemelt célkitűzése pedig Győr történelmi belvárosának kül- és beltéri kulturális és örökségi értékeinek, helyszíneinek hasznosítása magas színvonalú kulturális rendezvények, fesztiválok infrastrukturális hátterének fejlesztésével.
  Stratégiai célként fogalmazható meg hosszú távon, az idegenforgalmi mutatók javítása mellett, a lakosság komfortérzetének növelése, a lakóhelyhez való kötődés, a helyben maradás elősegítése.
  A rendezvények infrastrukturális hátterének fejlesztésével egyrészt a fejlesztett rendezvényeknek magasabb lesz az élvezeti értéke, és elérhető a vásárlók magasabb, jobb színvonalú kiszolgálása, másrészt a városi rendezvények függetlenedni tudnak a külső piaci szolgáltatóktól.

 • TOP-6.2.1-15 - Bóbita Óvoda

  A Szövetség utcai Bóbita Tagóvoda komplex felújítása, bővítése című, TOP-6.2.1-15-GY1-201600003 azonosítószámú projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetésének társfinanszírozásában valósul meg.

  Az elnyert támogatás 340.011.193 Ft
  A megvalósítás időtartama: 2016. 07. 13–2017. 06. 30.

  A meglévő épületet felújítják, ennek földszintjén alakítják ki a mosodát, szertárt és a közlekedőből nyílik majd az akadálymentes WC. Az emeletre egy szertár, a kazánház, illetve óvónői ebédlő kerül. A jelenlegi bejáratnál csatlakozik majd a régi épülethez az új, amelynek földszintjén lesz az egyéni fejlesztő szoba, és az új aula. Itt alakítják ki a tornaszobát, mely egyben rendezvénytér is, az új épület emeletére két foglalkoztató kerül. A játszóudvart is újra gondolják, korszerű, biztonságos udvari játékokat helyeznek ki. Az első udvarba négy parkolóhely kerül, melyből egy akadálymentes lesz. Az új épület tetején helyet kap egy 10 kWp teljesítményű napelem (PV erőmű) is. Az új épületrész komplex akadálymentesítést tartalmaz. A felújított és átalakított régi épületrész 566, míg az új épület 428 m2.


  tovább
 • TOP-6.2.1-15 - Erzsébet Ligeti Óvoda

  KAz Erzsébet Ligeti Óvoda felújítása, bővítése című TOP-6.2.1-15GY1-2016-00004 azonosítószámú projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetésének társfinanszírozásában valósul meg.

  A támogatás összege: 374.790.016 Ft
  A megvalósulásának időtartama: 2016. 09. 01–2017. 09. 30.

  Az Erzsébet Ligeti Óvodával szemközt helyezkedik el a Győri Mosolyvár Óvoda Magyar utcai Tagóvodája, a Kölcsey Ferenc Általános Iskola mellett. Az épület az általános iskola kapacitásszükségletét elégítheti ki a jövőben, az eddigi óvodai feladatellátási hely pedig kiváltható az Erzsébet Ligeti Óvoda épületének bővítésével. Az új kétszintes részben szintenként két-két foglalkoztatót hoznak létre. Az új földszintre gyermeköltözők, raktár, mosó-szárító helyiség, nevelői és akadálymentes vendég WC kerül. Az új emeleti részen a két foglalkoztató mellett öltöző, mosdó, WC és egyéni foglalkoztató helyiségek jönnek létre, de az orvosi és elkülönítő szoba is az új épületben kap helyet. A tornaterem átalakítása is megtörténik a terem légterének megemelésével. Az óvoda meglévő épületében is terveznek funkcionális változtatásokat, emellett pedig az udvar is megújul. Az eszközbeszerzés során óvodai bútorokkal, fejlesztőeszközökkel is gazdagodik az intézmény, és komplex akadálymentesítés is történik. Az új épület mintegy 580 négyzetméteres, ezzel 1723 négyzetméterre nő az intézmény területe, az ingatlankiváltásból adódóan pedig 79-cel, 333-ra nő a férőhelyek száma.


  tovább
 • TOP-6.2.1-15 - Türr István Utcai Bölcsöde

  A Türr István Utcai Bölcsőde infrastruktúra-fejlesztése című, GY1-2016-00002 azonosítószámú projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetésének társfinanszírozásában valósul meg.

  A támogatás összege 46.612.942 Ft.
  A projekt megvalósításának időtartama: 2016. 09. 01.–2016. 12. 31.

  A beruházás során összesen 487 négyzetméter terület újul meg. Megvalósul a homlokzati hőszigetelés, a zárófödém és a pincefödém hőszigetelése, a bejárati ajtó cseréje is. Az épület tetejére egy 10 kWp teljesítményű napelem (PV erőmű) kerül. Az akadálymentes WC a felújítandó épületrészben kap helyet, ahová az eljutás útvonala valamennyi fogyatékossági csoport számára biztonságos, önálló közlekedést tesz lehetővé. Az eszközbeszerzés keretében többek között különféle játékformák, mozgásigényt kielégítő, kreativitást fejlesztő anyagok, az ábrázoló tevékenységet fejlesztő eszközök kerülnek az intézménybe. Emellett a berendezést is korszerűsítik, bútorok, tárolók, különböző informatikai eszközök, valamint az udvarba fedett kerékpártároló, párakapu beszerzése történik meg.


  tovább
 • TOP-6.2.1-15 - Báthory Utcai Bölcsőde

  A Báthory Utcai Bölcsőde komplex felújítása című, TOP-6.2.1-15GY1-2016-00001 azonosítószámú projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetésének társfinanszírozásában valósul meg.

  A projekt összköltsége 239.122.921 Ft, ebből elszámolható támogatási összeg: 238.562.142 Ft.
  A projekt megvalósításának időtartama: 2016. 08. 01.–2017. 01. 31.

  A projekt során a meglévő épület felújítása, bővítése és az udvar rendezése is megvalósul. Az épület homlokzata új hőszigetelést kap, megtörténik a nyílászárók cseréje is. Bővül az épület három csoportegységének vizesblokkja, a kialakuló középső részen két új pelenkázót, zuhanyzót, valamint felnőttmosdót helyeznek el. A D épületbe az akadálymentes vizesblokk és egy szintén akadálymentes szülői tárgyaló kerül. Kicserélik a belső nyílászárókat, a padlóburkolatokat, megújulnak a falfelületek is. Az A és a D blokk között új, akadálymentes bejárat létesül, és a D blokk hátsó bejáratánál meglévő rámpát is átalakítják. Új akadálymentes parkolót is kialakítanak, és akadálymentesítik a jelenlegi gazdasági gépkocsibehajtót is. Az eszköz-, köztük a játék, foglalkoztatóanyagok és bútorbeszerzések hasonló célt szolgálnak, mint a Türr István Utcai Bölcsőde esetében. A felújítással érintett terület 545, az átalakítással érintett pedig 298 négyzetméter.


  tovább
 • MEGÚJUL A CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT LAJTA ÚTI IRODÁJA

  A 2016-ban életbe lépett jogszabályi változások következtében minden járásszékhely, így Győr is köteles olyan Család- és Gyermekjóléti Központot működtetni, ahol a családok segítése és a gyermekjóléti szolgáltatások egymásra épülve működnek. Az intézkedés kiemelt célja, hogy csökkenjen a veszélyeztetett gyermekek száma, és a gyermekekkel ne történjen visszaélés a családon belül.

  Ezt a feladatot Győrben a Család- és Gyermekjóléti Központ Hatósági Csoportjának esetmenedzserei látják el, akik munkavégzésük során:
  vezetik a szükséges nyilvántartásokat, az együttműködés megvalósulása érdekében konzultációkat, megbeszéléseket, konferenciákat szerveznek, szoros és intenzív kapcsolatot tartanak a családdal és a család életébe bevont segítőkkel, szolgáltatókkal, kezdeményezik a gyermek családba fogadását, védelembe vételét, családi pótlék természetben történő nyújtását vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét, információt gyűjtenek be a jelzőrendszeri tagoktól, a család életében jelenlevő szolgáltatóktól, intézményektől, bevont segítőktől és javaslatot készítenek a veszélyeztetettség mértékének megfelelő hatósági intézkedésre.

  Mindezen megnövekedett és új feladatok ellátásának biztosítására Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata több mint 75 millió forintos európai uniós támogatást nyert a „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Győrben, II. ütem” című projekt keretében, melynek megvalósítása során a Lajta úti iroda jelentős fejlesztésen, átalakításon esik át.


  tovább

 • DEMENSELLÁTÓ KÖZPONT LÉTESÜL AZ OTTHON UTCA 2. SZÁM ALATT

  A fejlesztés egy 28 fő nappali ellátására alkalmas demensellátó központ (INDA-pont, azaz Interprofesszionális Demencia Alapprogram-pont) kialakítását célozza meg a Győr, Otthon utca 2. szám alatt, amely egyaránt kiszolgálja a demens betegek és hozzátartozóik igényeit. A centrum többféle alapszolgáltatási forma szolgáltatási elemeinek kombinációját biztosítja annak érdekében, hogy a demenciával élők és hozzátartozóik életminősége javuljon, állapotuknak és helyzetüknek megfelelő támogatásban részesüljenek, megnövelve azt az időszakot, amit saját otthonukban, hozzátartozóik körében tölthetnek.

  A központban a nappali ellátás keretében készségfejlesztő, szinten tartó foglalkozások, egyéni és kiscsoportos terápiák zajlanak. Az idősek számára biztosított lesz az étkezés, napközbeni pihenés, alvás lehetősége, valamint a szükséges személyi higiénés teendők elvégzését is biztosítják. Fontos feladat a tanácsadás a hozzátartozók, demens személyekről gondoskodó családtagok számára. A kialakítandó központ jó lehetőséget nyújt a folyamatos szakember utánpótlás és laikus segítő hálózat gyakorlatorientált képzésére is. A nappali ellátás alapvetően azt a célt szolgálja, hogy a nap jelentős részében szakszerű segítséget kapjon a beteg, miközben hozzátartozója elvégezheti egyéb feladatait, munkát vállalhat, vagy éppen pihenésre tud időt fordítani. A képzett szakemberek jelenléte ahhoz is hozzájárul, hogy egy-egy jelentős változás időben felismerhető legyen, és így a demenciával élő személy a gondoskodás megfelelő formájában részesülhessen.

  A Demens ellátó központ (INDA-pont) az EESZI telephelyeként fog működni. Az Otthon utca 2. számú épületének átalakítása során a földszinten a lépcsőház átépítése, felvonó létesítése és teljes körű vízszigetelés valósul meg. A bővítés során az emeleti alaprajz módosul, a meglévő, jelenleg is használt területen új foglalkoztatókat és szociális helyiségeket helyeznek el, a jelenleg padlástérként működő terület is hasonló funkciót kap. Az emeleten két közösségi teret (klub és foglalkoztató), pihenőszobát, két irodát, vizesblokkokat alakítanak ki. Az új beépítés és átalakítás összesen 261,15 négyzetméteres, a felújítás 254,59 négyzetméteres területet érint. A fejlesztés fontos eleme a valamennyi fogyatékossági csoport számára megvalósuló akadálymentesítés, valamint az energiagazdaságosságot elősegítő napelem.


  Az eszközbeszerzés elsősorban foglalkoztató, mozgásfejlesztő és ápolási eszközöket, bútorokat, informatikai, elektronikai és udvari fejlesztő eszközöket tartalmaz. A házi segítségnyújtásban résztvevőket gyorsabban, rugalmasabban érik el majd a gondozók a 20 darab új kerékpár révén.

 • Győr-Újváros
  szociális városrehabilitáció

  A társadalmi együttműködés erősítését szolgáló helyi szintű komplex programok címmel benyújtott TOP-6.9.1-15 pályázat által 200 millió forint vissza nem térítendő támogatási összeget nyert Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata.
  A projekt megvalósításának időpontja: 2016. szeptember 1. - 2020. augusztus 31.

  A program célja, hogy Győr-Újváros területén elhelyezkedő szegregátumban, illetve szegregátummal veszélyeztetett területeken élő hátrányos helyzetű személyek, társadalmi csoportok társadalmi-gazdasági hátrányait enyhítése, életkörülményeit javítsa és a helyi közösség társadalmi kohézióját erősítse.
  A Győr-Újvárosi lakosok kirekesztettségének csökkentését, hosszabb távon annak megszüntetését úgy kívánja kivitelezni, hogy olyan komplex, helyben elérhető szolgáltatások vezet be, melyek a célcsoport aktív cselekvő részvételével valósulnak meg és életkörülményeik javítását szolgálják.
  A program keretében szociális munkások segítik a lakosok, célcsoport projektbe vonását és aktív részvételük elérését a különböző életvezetési, családszervezési, háztartás-vezetési, pénzgazdálkodást segítő programokon.
  Az 5-18 év közötti fiatalokat a tanulmányi hátrányaik leküzdésében, iskolai felzárkózásukban, továbbtanulásukban közvetlenül segítik oktatási és készségfejlesztési programokkal.  FOLYTATÓDIK AZ ÚJVÁROSI REHABILITÁCIÓ


  A győri önkormányzat a Szociális Városrehabilitáció Győr-Újváros területén II. ütem (TOP-6.7.1-15) című projekt keretében 500 millió forintos támogatást nyert az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból.


  A projekt előkészítése során 2016 márciusában igényfelmérés készült, a városrészben és a szegregátumban élő lakosság, az ott működő intézmények képviselői, valamint a városrészben dolgozó és a lakossággal közvetlen kapcsolatban álló segítő szakemberek körében. A korábbi helyzetfeltárásban is problémaként említették a megkérdezettek a rossz lakáskörülményeket. A beavatkozásokkal az épített környezet állapota ugrásszerűen javul, ami hozzájárul az ott élők társadalmi felzárkózásához is.


  A projekt konzorciumban valósul meg. A konzorciumvezető Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, konzorciumi tag a GYŐR-SZOL Zrt. A kivitelezési munkálatokra a közbeszerzést a konzorciumi partner, Győr-Szol Zrt. folytatja le. Minden épület tekintetében a társasház alapító okiratban meghatározott közös használatú helyiségeit érintik a munkálatok – a homlokzatok felújítása, nyílászárók cseréje és a tető felújítása történik meg.


  A felújítással érintett ingatlanok: Kossuth u. 32., Kossuth u. 40., illetve a Bercsényi liget 41. és 43. A projekt eredményeként 4 épületben 30 lakóegység újul meg.

 • TOP-6.6.1-15 - Tihanyi úti rendelőintézet komplex infrastruktúra fejlesztése

  Jelen projekt az egészségügyi alapellátáson belül a Tihanyi Árpád úti orvosi rendelőben működő felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi praxisok, valamint a fogszabályozás és fogászati röntgen ellátásainak infrastrukturális fejlesztését célozza meg.

  Győr Megyei Jogú Városban az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény (Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési szerve, a továbbiakban: EESZI) integrált formában működteti a gondozási központokat (étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás), idősek és fogyatékosok nappali ellátását, az időskorúak átmeneti gondozóházait és idősek otthonait, továbbá az egészségügyi alapellátást.

  Jelen projekt keretein belül megvalósítandó tevékenységek:


  - A földszinten lévő gyermekorvosi rendelők felújítása a jelenlegi előírásoknak megfelelően, új, akadálymentes mosdót is tartalmazó vizesblokkal, tárolóval, elkülönítővel.
  - Az emelet északi oldalán lévő orvosi rendelők átalakítása a jelenlegi előírásoknak megfelelően, külön bejáratú vizsgáló helyiségek kialakításával.
  - Az emelet déli oldalán lévő fogorvosi rendelők és fogászati röntgen felújítása.
  - Vizesblokkok átalakítása, akadálymentes mosdó, orvosi pihenő, veszélyes hulladéktároló kialakítása.
  - A tervezési területen teljes gépészeti és villamos felújítás, új szellőztető rendszer.
  - Akadálymentesítés: a tervezési munkával érintett épületrészek teljes körűen akadálymentes kialakítással készülnek.
  - Megújuló energia hasznosítása: a lapos tetőn elhelyezett napelemekkel.
  - Vagyonbiztonsági rendszer: a felújítás során az épületszerkezetek a vonatkozó előírásoknak megfelelő fizikai paraméterekkel és technikai megoldásokkal rendelkeznek, valamint a felújítás során megteremtjük az elektronikus vagyonbiztonsági rendszerek kiépítésének lehetőségét, ill. elkészülnek a rendszerek.


  A Tihanyi Árpád úti rendelőintézet infrastrukturális fejlesztése az intézmény szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek korszerűsítését, a hozzáférés egyenlőtlenségeinek mérséklését célozza, különös tekintettel az alábbi célcsoportokra: várandósok, nők, gyerekek és fiatalkorúak, fogyatékkal élők és idősek. A fejlesztést indokolja, hogy az intézményben rossz állapotú, illetve hiányos vagy elavult infrastrukturális környezetben zajlik az ellátás. Az egészségügyi alapellátás fejlesztésének fontosságát az adja, hogy ez a szint képes leginkább elvégezni az alapvető szűrővizsgálatokat és egészségügyi állapotfelméréseket, ezáltal kiemelt szerepe van a prevencióban, a lakosság közvetlen környezetében (lakóhelyén), valamint a megelőzésen keresztül csökkenti a társadalombiztosítás állami kiadásait is.


  A projekttel érintett épületrész teljes akadálymentesítéssel készül:


  - az utcai bejáratok akadálymentesen megközelíthetőek, a bejáratok akadálymentesek,
  - épületen belül a szintek közötti közlekedést akadálymentes kialakítású lift segíti,
  - a belső közlekedési útvonalak és nyílászáró szerkezetek akadálymentes mérettel és kialakítással készülnek,
  - az akadálymentes használatra és a gyermekorvosi részen pelenkázásra is alkalmas egységet tartalmazó vizesblokkok rendelkezésre állnak, ill. az új részen tervezettek,
  - a hallásukban károsodottak részére mobil erősítő készülékek biztosítottak,
  - a látásukban akadályozottak számára a burkolatok és színezések megfelelő kialakítása, valamint a braille írással ellátott információs rendszer kialakítása tervezett.

 • TOP-6.6.1-15 - Kör téri rendelőintézet komplex infrastruktúra fejlesztése

  Jelen projekt az egészségügyi alapellátáson belül a 9011 Győrszentiván, Kör tér 79. szám (42135/4 hrsz.) alatti rendelőintézetben működő felnőtt háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi praxis, valamint a védőnői szolgálat komplex infrastrukturális fejlesztését célozza meg.
  Győr Megyei Jogú Városban az Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény (Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési szerve, a továbbiakban: EESZI) integrált formában működteti a gondozási központokat (étkeztetés, házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás), idősek és fogyatékosok nappali ellátását, az időskorúak átmeneti gondozóházait és idősek otthonait, továbbá az egészségügyi alapellátást.

  A Kör téri rendelőintézet infrastrukturális fejlesztése az intézmény szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek korszerűsítését, a hozzáférés egyenlőtlenségeinek mérséklését célozza, különös tekintettel az alábbi célcsoportokra: várandósok, nők, gyerekek és fiatalkorúak, fogyatékkal élők és idősek. A fejlesztést indokolja, hogy az intézményben rossz állapotú, illetve hiányos vagy elavult infrastrukturális környezetben zajlik az ellátás. Az egészségügyi alapellátás fejlesztésének fontosságát az adja, hogy ez a szint képes leginkább elvégezni az alapvető szűrővizsgálatokat és egészségügyi állapotfelméréseket, ezáltal kiemelt szerepe van a prevencióban, a lakosság közvetlen környezetében (lakóhelyén), valamint a megelőzésen keresztül csökkenti a társadalombiztosítás állami kiadásait is.

  A beszerezni kívánt eszközök többségében a védőnői ellátáshoz kapcsolódnak, melynek eszközparkja elhasználódott, elavult nem a mai kornak megfelelő eszközöket tartalmaz. Bútorok és egyéb berendezési tárgyak, eszközök beszerzése közvetlenül a védőnői szolgálathoz kapcsolódóan indokolt.


  A projekt keretein belül az épület projektarányos akadálymentesítése is megvalósul. Az akadálymentes kialakítás során szükségessé vált az épület bővítése annak érdekében, hogy a közlekedés a rendelőkbe, illetve a rendelők között minél egyszerűbben megoldható legyen. A meglévő rendelő kialakítás nem változik, a vizesblokk – női, férfi, személyzeti és akadálymentes illemhelyek – kialakítása a rendelőkhöz kapcsoltan külön-külön megoldottá válik.


  A Kör téri rendelőintézet infrastrukturális fejlesztése az intézmény szolgáltatásainak és infrastrukturális feltételeinek korszerűsítését, a hozzáférés egyenlőtlenségeinek mérséklését célozza, különös tekintettel az alábbi célcsoportokra: a Győrben és a győri járásban élő várandósok, nők, gyerekek és fiatalkorúak, fogyatékkal élők és idősek. Az egészségügyi alapellátás (háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás, fogorvosi alapellátás és alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás, védőnői ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) fejlesztésének fontosságát az adja, hogy ez a szint képes leginkább elvégezni az alapvető szűrővizsgálatokat és egészségügyi állapotfelméréseket, ezáltal kiemelt szerepe van a prevencióban, a lakosság közvetlen környezetében (lakóhelyén).