9024 Győr, Baross Gábor utca 43.

Üdvözöljük a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft-nél!

Győri Járási Foglalkoztatási Paktum
Irányító Csoport

A Paktum tagjai a Paktum működtetésére Irányító Csoportot hoztak létre, mely a Fórum ülései között irányítja a Paktum tevékenységét. A Paktum foglalkoztatási stratégiájában, akciótervében és munkatervében foglaltak végrehajtásáért az Irányító Csoport a felelős.

Az Irányító Csoport feladata:
• ellátja a Paktum operatív irányítását, képviseletét;
• dönt a tagfelvétel és kizárás ügyében;
• irányítja és felügyeli a Paktum koordinációs feladatait ellátó Paktumiroda munkáját;
• kidolgozza a Paktum éves munkaprogramját;
• javaslatot tesz a Paktum éves költségvetésére;
• szakmai javaslatokat dolgoz ki a Fórum számára a Paktum fejlődése és fenntarthatósága érdekében;
• a Fórum ajánlásait figyelembe véve koordinálja a munkaprogram megvalósítását az érintett szervezetek között a Paktumirodán keresztül;
• beszámol a Fórum ülésein az egyes programok teljesítéséről, valamint a következő időszak elképzeléséiről;
• véleményezi a Fórum ülésén napirendre kerülő szakmai anyagokat, előterjesztéseket;
• ellenőrzi és monitorozza a folyamatokat;
• nyomon követi, véleményezi és értékeli a befejezett projekteket;
• segíti a térségi partnerségi kapcsolatokat.

Az Irányító Csoport elnöke: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának képviselője.

Tagjai:
• Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal képviselője;
• Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara képviselője;
• Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft. képviselője;
• Széchenyi István Egyetem képviselője.

Meghívottak:

Az Irányító Csoport elnöke eseti jelleggel meghívottakat kérhet fel az üléseken való részvételre, akik tanácskozási joggal vehetnek részt az Irányító Csoport ülésén.

Az Irányító Csoport szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ülésezik. Az Irányító Csoport működését belső ügyrend szabályozza.Az ülés dokumentumainak letöltéséhez kattintson IDE


2017. évi 2. Irányító Csoport ülésének anyagiért kattintson IDE


2017. évi 3. Irányító Csoport ülésének anyagiért kattintson IDE


2018.évi 1.Irányító Csoport ülésének anyagaiért kattintson IDE


2018.évi 2.Irányító Csoport ülésének anyagaiért kattintson IDE