9024 Győr, Baross Gábor utca 43.

Üdvözöljük a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft-nél!

HÍREK

Megújult a Türr István úti Bölcsőde

A projekt átfogó célja a XXI. század követelményeinek megfelelő, színvonalas, minőségi gondozó-nevelő munkához szükséges környezet biztosítása volt az intézményben.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból elnyert támogatás segítségével fejlesztette a Türr István utcai Bölcsődét. Az önkormányzat célul tűzte ki a fenntartható és minőségi foglalkoztatás, valamint a munkavállalói mobilitás támogatását, többek között a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatérésének elősegítését a gyermekellátási szolgáltatások fejlesztése által.

A győri önkormányzat évek óta kiemelt figyelmet fordít a nevelési intézményei felújítására, szolgáltatási színvonalának emelésére. Ennek keretében a bölcsődékre is nagy hangsúlyt fektetünk, lehetőséget adva a kisgyermekes édesanyáknak a munkába való visszatérésre, ez időben a gyermekek megfelelő elhelyezésére – fogalmazott dr. Somogyi Tivadar, a területért felelős alpolgármester.

Páternoszter Piroska a győri Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Főosztályának vezetője hozzátette, „az önkormányzat saját forrásból és pályázati lehetőségeket kihasználva újítja fel egészségügyi, szociális és a gyermekeink neveléséért felelős intézményeit. A Türr István utcai Bölcsőde esetében közel ötvenmillió forintból valósulhatott meg a beruházás, ahol a gazdaságos üzemeltetést napelemes rendszer is segíti.”

A projekt keretein belül megvalósult a homlokzati hőszigetelés, a zárófödém és a pincefödém hőszigetelése, a bejárati ajtó cseréje és a hozzájuk kapcsolódó járulékos munkák. Az épület tetejére a megújuló energia hasznosítás érdekében egy 10kWp teljesítményű napelemet (PV erőmű) helyeztek ki, mely háztartási kiserőműnek minősül, s ami az áramfogyasztást optimalizálja. A felújítás során projektarányos akadálymentesítés történt, az akadálymentes WC a felújított épületrészben kapott helyet. Az akadálymentes WC-hez történő eljutás útvonala valamennyi fogyatékossági csoport számára biztonságos önálló közlekedést tesz lehetővé.

A projekt keretein belül a bölcsődei nevelési programba foglalt célok teljesülése érdekében eszközbeszerzés is megvalósult, köztük különféle játékformákkal; mozgáskultúrát, mozgásfejlődést segítő eszközökkel; értelmi képességek és a kreativitást fejlesztő, abrázoló tevékenységet fejlesztő eszközökkel; a természetiemberi-tárgyi környezet megismerését elősegítő anyagokkal bővült az intézmény. Ezek mellett bútorok, tárolók, függönyök, különböző informatikai eszközök, valamint az udvarba fedett kerékpártároló, párakapu beszerzése és telepítése is történt. A kiszolgáló egységekbe új ruhatisztító gépek és ételhűtő berendezések kerültek.

A Türr István utcai Bölcsőde infrastruktúra fejlesztése című, TOP-6.2.1-15-GY1-2016-00002 azonosítószámú projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetésének társfinanszírozásban valósul meg, a támogatás összege 46.612.942 Ft.


Megújult a Báthory utcai bölcsőde

A győri önkormányzat sikeres pályázata révén a Báthory utcai Bölcsőde komplex felújításon esett át, de elkészült a Türr úti bölcsőde és a Családsegítő Lajta úti telephelye is…

„Olyan komplex felújítás történt az intézményben, amely jelentősen növeli a bölcsődei ellátás színvonalát Révfaluban.” – fogalmazott az átadás alkalmával Radnóti Ákos alpolgármester, aki köszönetet mondott Borkai Zsolt polgármesternek azért, hogy az óvodák és bölcsődék felújítása ilyen kiemelt figyelmet kap a városban, és hasonlóképp megköszönte dr. Somogyi Tivadarnak, a területért felelős alpolgármesternek, valamint a városrész önkormányzati képviselőjének a sorozatos fejlesztéseket.

Páternoszter Piroska a győri Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Főosztályának vezetője hozzátette, a szakmai fejlesztések mellett kiemelt cél, hogy az egyes városrészek arányosan részesüljenek a különböző felújításokból. „Az önkormányzat saját forrásból és pályázati lehetőségeket kihasználva újítja fel egészségügyi, szociális és a gyermekeink neveléséért felelős intézményeit. A közelmúltban a Báthory úti bölcsőde mellett is több fontos felújítás történt. Ilyen a Türr István utcai Bölcsőde, amely közel ötvenmillió forintból újulhatott meg, s ahol a gazdaságos üzemeltetést napelemes rendszer is segíti.” A főosztályvezető emlékeztetett, ugyancsak elkészült a Család- és Gyermekjóléti Központ Lajta úti irodája, ahol a 75 millió forintos beruházás révén az ügyfelek fogadására huszonegyedik századi körülményeket teremtettek, emellett az intézmény két új gépjárművel is bővült, amelyekkel a járáshoz tartozó 34 település bejárása biztosított.

A felújított bölcsődét Bartalné dr. Tóth Györgyi az Egyesített Győri Bölcsődei Intézményhálózat igazgatója vette át, és mondott köszönetet a megvalósult beruházásért az intézmény dolgozói és a gyerekek nevében.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatásával elkészült fejlesztés során az intézmény mintegy 545 négyzetmétere újult meg, míg 298 négyzetméternyi területet alakítottak át.

Az épület homlokzata, s a lapostető is új szigetelést kapott, és a nyílászárókat is kicserélték. A belső átalakítások az épület három csoport-egységének vizesblokkját érintették, amelynek során a meglévőhöz hasonló, még egy egység épült két-két gyerek WC-vel és gyerek mosdóval.

Ez a rész két új pelenkázóval, zuhanyzóval, valamint a felnőtt mosdóval is bővült. Az A és a D épület közötti épületrészen akadálymentes bejáratot alakítottak ki. A D épületben akadálymentes vizes blokkot és szintén akadálymentes szülői tárgyalót hoztak létre. A dolgozói vizesblokk és öltöző is megváltozott, s két új raktárt is kialakítottak.

Kicserélték a belső nyílászárókat, a padlóburkolatokat, megújultak a falfelületek, és új beépített szekrények készültek, akadálymentes parkolót is kialakítottak. A projekt keretein belül eszközbeszerzésre is sor került. Ezek között különféle játékformák mozgásos, értelmi és kreativitást fejlesztő eszközökkel, valamint udvari játékokkal is gazdagodott az intézmény. A bölcsőde helyiségeinek hiányos berendezéseit is fejlesztették, új bútorok, tárolók, függönyök, különböző informatikai eszközök kerültek a bölcsődébe, valamint fedett kerékpártárolót, párakaput is beszereztek.

A Báthory utcai Bölcsőde komplex felújítása című, TOP-6.2.1-15-GY1-2016-00001 azonosítószámú projekt az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetésének társfinanszírozásban valósult meg. A Projekt összköltsége 239 122 921 forint volt, ebből elszámolható támogatási összeg: 238 562 142 forint.


Parkolólemezzel megújuló vásárcsarnok, bővülő ipari park, dinamikusabb közlekedés

A csarnok teljes megújítása mellett 250-280 férőhelyes parkolólemezt is építenek. A címben szereplő fejlesztések azonban csak kiragadott példák azok közül, amelyek a közeljövőben sikeres győri pályázatok révén valósulnak meg városunkban.

A Hermann Ottó utcai Vásárcsarnok felújítása régóta napirenden van, hiszen a területen komoly parkolási gondok figyelhetők meg, és maga az épület is megérett már egy teljes körű átalakításra. Nos, minderre az önkormányzat pályázata kínál megoldást, amely kétmilliárd forintos támogatást nyert a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programból. A 2019-ig tartó projekt során egy, a csarnokkal közvetlen kapcsolatban álló 250-280 férőhelyes parkolólemezt is építenek. A csarnok teljes átépítése révén a piac megfelel majd a XXI-ik századi követelményeknek, korszerű technikával, akadálymentes megoldásokkal, ahol a termelők és a vásárlók számára is komfortos, rendezett környezetben találhatnak majd gazdára a portékák. A parkolólemez a környező utcákban állandósult parkolási problémákra adhat megoldást, a piacra érkezők kényelmesen juthatnak át a vásártérbe, míg a csarnok mellett új zöldövezet is kialakul.

„Győr a 2014-2020-as uniós tervezési időszakban több mint 21 milliárd forintot használhat fel. Olyan célokat fogalmaztunk meg, amelyek Győr fejlődését hosszú távon szolgálják, és olyan projektcélokat jelöltünk meg, melyek az élet szinte minden területén segítik a város gyarapodását.” – fogalmazott lapunknak Borkai Zsolt. Hozzátette, az önkormányzat egyelőre sikerrel veszi az akadályokat, amely elsősorban a gondos előkészítő munkának köszönhető. A polgármester emlékeztetett arra is, hogy a szóban forgó területekre az önkormányzat jelentős saját forrást is felhasznál, miközben a kormányzat épp karácsony előtt határozott egy újabb másfélmilliárd forintos állami támogatásról (részletek a múlt heti számunkban).

„A projektek valóban széles spektrumot fognak át, a vásárcsarnok felújítása például nem csak a környéken élőket érinti pozitívan, de a piacra járó győrieket, a termelőket és a kereskedőket is.” – emelte ki Fekete Dávid. A pénzügyekért felelős alpolgármester elmondta, szintén a város lakóinak széles körét érinti, hogy folytatódhat az újvárosi szociális városrehabilitáció. Az 500 millió forintos eu-s és állami forrás segítségével a Kossuth u. 32., Kossuth u. 40., illetve a Bercsényi liget 41. és 43. számú épületek közös használatú helyiségei újulnak meg, a homlokzatok és a tető felújítása mellett a nyílászárók cseréjével.

A gazdaság továbbfejlesztését szolgálja egy másik nyertes pályázat, amelynek révén tovább bővülhet a 191 hektáros Győri Nemzetközi Ipari Park, amely napjainkra száz százalékosan beépült. Az 1,1 milliárd forintos támogatással bíró projekt keretében 2018. májusáig délnyugati irányba, a Tatai út és a sas-hegyi hulladékkezelő közötti területtel bővíti az ipari övezetet, teljes közművesítéssel és a szükséges úthálózat kiépítésével. Az önkormányzat emellett a 81. sz. főút – Tatai u. – József A. út meglévő körforgalmú csomópontjának, valamint a Tatai útnak a körforgalom és a Hecsei út közötti szakaszára irányuló kapacitásbővítését is tervezi.

Az infrastruktúra fejlesztése egyébként folyamatos a városban, elég csak a szintén sikeres pályázat révén megvalósult Bercsényi ligeti útfejlesztésekre, a Szövetség utca átépítésére, az Iparcsatorna szervizútjának Puskás Tivadar úti kikötésére gondolni, de említhetjük a Radnóti út 1-es útra való kikötését, amelyre új közbeszerzést ír ki a város, vagy épp a Szauter út 82-es úti körforgalmának tervezett turbó körforgalommá alakítását, a Nagy Imre út és Szent Imre út közötti szakasz útpálya-bővítését említeni (ezekről 2016. november 11-i számunkban közöltünk összefoglalót). A gazdaságélénkítéshez egyébként hozzájárul az a projekt is, amely a város és a gazdasági élet szereplőinek összefogásával valósul meg. A foglalkoztatási paktum hatékony megoldásokat keres a meglévő problémákra, köztük a városban tapasztalható munkaerőhiányra is (A paktum céljait 2016. november 25-én mutattuk be).

Egyes elemeit külön-külön ugyancsak érintettük már korábban, de érdemes rögzíteni, hogy a források lehívásánál az önkormányzat jelentős mértékben gondolt az intézményhálózatának továbbfejlesztésére is, amely ráadásul minden korosztályt érint, hiszen óvodák (Szövetség úti Bóbita tagóvoda, Erzsébet ligeti óvoda), bölcsődék (Türr István u., Báthori u.), rendelők (Kör téri, Tihanyi úti) és szociális intézmények (Család- és Gyermekjóléti Központ Lajta úti irodája, Otthon úti demensellátó központ) is szerepelnek a megújuló intézmények között.


Létrejött a Foglalkoztatási Paktum Győrben

2016. november 23.-án ünnepélyes keretek között megalakult a Győri Járási Foglalkoztatási Paktum, az Együttműködési Megállapodás aláírásával.

A rendezvényt Fekete Dávid, Győr Megyei Jogú Város alpolgármestere nyitotta meg, aki a város fejlesztési terveiről tájékoztatta a jelenlévőket. Oláh Gábor, a Nemzetgazdasági Minisztérium regionális fejlesztési programokért felelős helyettes államtitkára a helyi együttműködés fontosságára hívta fel a figyelmet, melynek keretei között a munkavállalók és a munkaadók igényeit figyelembe véve, közös célok mentén olyan „jó gyakorlatok” születnek, amelyek a későbbiekben alakuló megyei jogú városi paktumok számára is követendő példák lehetnek.

Ezt követően Fekete Dávid részletesen beszámolt a Győrt érintő gazdasági és városfejlesztési intézkedésekről, melyek részben saját forrásból, részben európai uniós forrásból valósulnak meg. Polgári István, a Polgármesteri Hivatal stratégiai csoportvezetője pedig a projekt részleteit mutatta be a jelenlévőknek, valamint a következő időszak feladatait vázolta fel a paktum tagok számára.

Az előadások után sor került az együttműködés ünnepélyes aláírására, amellyel létrejött a Győri Járási Foglalkoztatási Paktum.

A Paktum alapító tagjai: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata, Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft., Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft., Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület, Szt. Cirill és Method Alapítvány Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat, Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Széchenyi István Egyetem, GYŐR-SZOL Győri Közszolgáltató és Vagyongazdálkodó Zrt., Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete.

A Paktum nyitott, ahhoz a jövőben bármely, a célokkal egyetértő és az együttműködésben aktív szerepet vállaló térségi gazdasági szereplő csatlakozhat.


Megkezdett projektek

A Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzser Kft. hat pályázatban kezdte meg projektmenedzseri tevékenységeit.

A Terület és Településfejlesztési Operatív Program Top-6.2.1.-15. program keretében Győr Megyei Jogú Város megbízásából két óvoda és két bölcsőde felújításában, komplex infrastrukturális fejlesztésében vesz részt a társaság.

A Top 6.6.2-15. programra elnyert győri pályázatban a Szociális alapszolgáltatások fejlesztése címen dolgozik. A Győr-Újváros szociális városrehabilitációhoz kapcsolódó társadalmi együttműködést erősítő komplex program címen a Top 6.9.1.-15 pályázatra nyert támogatást Győrnek.


Együttműködés a foglalkoztatásért

A „Helyi foglalkoztatási együttműködések a győri járásban” című projekt kettős célt szolgál: egyrészt segíteni kívánja azokat, akik valamilyen nehézséggel küzdenek a munkavállalás terén, másrészt pedig csökkenteni a munkaerő-hiányt, ezzel is kiszolgálni a gazdasági szereplők igényeit.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata konzorciumvezetőként vesz részt a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül megvalósuló, TOP-6.8.2-15-GY1-2016-00001 azonosítószámú „Helyi foglalkoztatási együttműködések a Győri járásban” című projektben, amelynek összköltsége 900.000.000 Ft, és amelyet 2016.07.01 - 2018.12.31. között az Európai Unió és a Magyar Állam támogatásával valósítanak meg.

Fekete Dávid, Győr Megyei Jogú Város alpolgármestere a projekttel kapcsolatban elmondta, városunkban elsősorban nem a munkanélküliség, hanem a munkaerőhiány jelentkezik problémaként, vagyis, hogy a vállalkozásoknak több szakemberre van szükségük, mint amennyi rendelkezésre áll. Ezért a program keretében fontos cél a helyi gazdaság munkaerő-igényeinek jobb kiszolgálása. Győrben a leghangsúlyosabb terület a járműipar, de természetesen más területeken is szükséges a munkaerőpiaci kereslet-kínálat összhangba állításának segítése. Emellett persze fontos feladat a munka világából kiszorulók visszavezetése is. Az alpolgármester hangsúlyozta, a projekt legnagyobb támogatással bíró kedvezményezettje a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal, de a győri önkormányzatra is jelentős feladat jut, amely elsősorban a járműipari életpályamodell működtetését, továbbfejlesztését jelenti.

A győri járás területén működő foglalkoztatási paktum keretében a helyi vállalkozások munkaerőigényére alapozott, hosszú távú együttműködés jön létre a foglalkoztatási helyzet javításában érdekelt szereplők között. Ennek érdekében a paktumiroda, melyet az Önkormányzat 100%-os tulajdonú cége, a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. működtet, legalább 25 taggal ír alá együttműködési megállapodást. Nő a foglalkoztatás-ösztönzés hatékonysága, amelyben az újonnan alkalmazott munkavállalók foglalkoztatásához kapcsolódó átmeneti bér- és járuléktámogatási lehetőségek is segítenek. A fejlesztés hatására jelentősen növekszik a hátrányos helyzetű (pl. megváltozott munkaképességű személyek), a munkanélküli és az inaktív emberek munkaerőpiacra történő visszatérésének esélye. Az együttműködés hozadéka, hogy erősödik a térség munkaerő-megtartó és -vonzó képessége, ezáltal csökken a helyi gazdasági szervezetek kiszolgáltatottsága, összességében javul a versenyképességük. A projekt eredményeként a foglalkoztatási paktum keretében legalább 600 fő vesz részt munkaerő-piaci programokban, és 270 fő munkaerőpiacra való visszavezetését segítik. Ezen felül a pályázat további vállalása az is, hogy a paktum keretében álláshoz jutók közül a támogatás megszűnte után hat hónappal legalább 174 fő továbbra is állással rendelkezik majd.

A projektet megvalósító konzorcium tagjai:

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

Mobilis Közhasznú Nonprofit Kft.

Szt. Cirill és Method Alapítvány

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület

Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft.


forrás: www.gyorplusz.hu


A FEJLESZTÉSEK ÉS A STABILITÁS KÖLTSÉGVETÉSE

A város 2016 évi költségvetéséről a február 26-i közgyűlés dönt. A tervezet legfőbb irányait Borkai Zsolt polgármester mutatta be a Városházán. Mint mondta, az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is a legfontosabb szempont a stabilitás fenntartása, valamint a tervezett beruházások megvalósítása. Hozzátette, a fejlesztések a város még élhetőbbé tételét szolgálják, egyben arra törekednek, hogy a lakosok mellett a vállalkozások számára is még kedvezőbb környezetet teremtsenek. A 2016-os költségvetés főösszege 40,1 milliárd forint lesz, amely a tavalyihoz képest jelentős, kétmilliárd forintos növekedést mutat, de az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál létesítményfejlesztéséhez nyújtott állami támogatás idei évre eső része – mintegy 3,2 milliárd forint – tovább emeli a fejlesztésekre fordítható összeget.

A polgármester az EYOF létesítményfejlesztései mellett az idei év prioritásai között említette a Radnóti utca kikötését az 1-es főútra mintegy 560 millió forintból, illetve az olajgyár és a Bercsényi liget körüli területek rendbetételét. 2016-ban megkezdődik a Bécsi kapu tér felújítása, valamint a Szövetség utca teljes körű rekonstrukciója és kikötése a 14-es főútra. Az idén folytatódik a Kossuth utca felújítása is a Városház köz megújításával egyetemben. A fenti fejlesztések várhatóan 2017-ben fejeződnek be. Borkai Zsolt hangsúlyozta, minden városrészt kiegyensúlyozottan kívánnak fejleszteni, ezért mindenhol lesznek olyan beruházások - út és csatorna javítások, vízelvezetés kiépítése, járdafelújítások, amelyek az élhetőséget javítják. Megtörténik az Ipar utcai felüljáró részleges felújítása, de tovább fejlesztik a kerékpárút-hálózatot is. Megkezdődik az adyvárosi parkolólemez tervezése, amely a Kuopió parknál lehet gyógyír az adyvárosi parkolási problémákra.

Az intézményi felújítások közül a polgármester kiemelte az óvoda és bölcsőde-rekonstrukciókat, köztük a Bóbita Óvoda 250 milliós bővítését és a Báthory Bölcsőde 120 milliós munkálatait, valamint a Tihanyi Árpád utcai orvosi rendelő felújítását. Mint mondta, a város minden évben jelentős összeggel támogatja a kultúrát, ami 2016-ban sem lesz másként. Kiemelte, a Rómer Ház folyamatos megújulásának eredménye, hogy a fiatalok megtalálták közösségi terüket, hiszen az elmúlt időszakban több mint tízezer látogatója volt a háznak. Az önkormányzat továbbra is biztosítja a lakáshoz jutás kétmillió forintos kamatmentes kölcsönének lehetőségét, folytatja az előtakarékos lakások pályázatát, és a szociális lakások körében is bővülést tervez. Habár ma már nem az önkormányzat az iskolák fenntartója, továbbra sem engedik el az intézmények kezét, és több százmillió forintot fordítanak a megfelelő nevelési környezet biztosítására. A polgármester további tételeket is említett, ilyen a belvárosi táblarendszer megújítása, amely, turisztikai és esztétikai célokat is szolgál. Továbbra is prioritás a turizmus fejlesztése, a város népszerűsítése, valamint az idén is színvonalas fesztiválokra, kiemelkedő rendezvényekre hívják a győrieket és a turistákat egyaránt. A sportra több mint egymilliárd forintot szán a város, ideértve az élősport támogatását és a lakosság sportolási lehetőségeinek biztosítását is.

Fekete Dávid pénzügyekért felelős alpolgármester hozzátette, az egykori ifjúsági ház helyén megvalósuló multifunkcionális létesítmény építésére két év alatt 1,5 milliárd forintot szánnak (az idén egymilliárdot), amelyhez a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program biztosíthat forrást. A már említett Bécsi Kapu téri rekonstrukció is két év alatt valósulhat meg, az idén és jövőre is nagyjából 900-900 millió forintot terveznek a munkálatokra. Megtörténik az Audi Aréna mögötti út kikötése a Kandó Kálmán útra, a Vonal út pedig teljesen elkészül, a befejező szakasz mintegy 160 millió forintot jelent. Az alpolgármester kiemelte, hogy az EYOF-hoz kapcsolódóan több városrészben is lesznek infrastrukturális és közterület fejlesztések amelyek összességében több mint 1,6 milliárd forintot tesznek ki. A gazdasági környezet további javítása érdekében folytatódhat az iparvágány továbbépítése, az eu-s forrásokból megtörtént vízpartrendezésekhez kapcsolódva pedig mintegy 220 millió forintból szépíti tovább a sétányokat a város. A tömegközlekedés biztosítására 700 milliót fordít Győr 2016-ban, míg a közterületi kamerarendszer további bővítésére 35 milliót. Az alpolgármester hangsúlyozta, a költségvetés 2016-ban is a fejlődést szolgálja, emellett pedig a stabilitást biztosítja, ezért reméli, hogy a február végi közgyűlés támogatásra érdemesnek találja majd a büdzsét, amelynek elkészítése tavaly november óta széleskörű egyeztetésekkel valósult meg.

forrás: www.gyor.hu


Régi-új fényében a Városháza díszterme

AVárhatóan március elejére készül el teljesen a Városháza megújult díszterme, amely ma már a befejezéshez közeli állapotban van. A felújítás kezdetén Borkai Zsolt polgármester elmondta, az 1896 és 1898 között Bisinger József hagyatékából épült Városháza épülete már nem tudta megfelelően kiszolgálni korunk megnövekedett energiaigényét, ezért az elmúlt években több ütemben valósult meg a ház villamos-hálózatának korszerűsítése. Az alagsor, a keleti, majd a nyugati szárny felújítása után az épület középső szárnya került sorra, és ez az ütem a díszterem és környezetének rekonstrukcióját is magában foglalja, de ezzel párhuzamosan a tető felújítása is zajlik. A polgármester úgy fogalmazott, „Visszatérünk a hagyományokhoz, és visszaállítjuk a díszterem eredeti ülésrendjét, úgy, ahogy az építők azt annak idején megálmodták.”

Fekete Dávid alpolgármester a nagy érdeklődésre való tekintettel a napokban, vagyis még a munkálatok befejezése előtt bemutatta a sajtónak a készülő termet. Kiemelte, a kivitelezés során folyamatosan egyeztettek az örökségvédelemmel, így alakulhatott ki a díszterem új színvilága, amely valójában az eredeti hangulatát idézi. „A világos színek révén egész más a térélmény, mint a felújítást megelőzően. A terem sokkal tágasabbnak tűnik. Az átalakítás fontos momentuma, hogy a széksorok tájolása a díszterem egykori berendezésének megfelelően változik meg, és ehhez igazodva kerül a pulpitus az ablaksor elé. Az emelvényt az eredeti másaként készítették el.” Az alpolgármester hangsúlyozta, a restaruáláson átesett két nagy csillár a korábbiakkal ellentétben leereszthető lesz, így tisztítása, karbantartása is egyszerűsödik.

A tavaly nyár végén elkezdett felújítás során először hőszigetelés került a padló és a mennyezeti födémszerkezetbe, a betonozást követően elkészült a díszterem nehézállványozása, melyről október elején megkezdődhetett a restaurátori, díszítő festő munka. Ezekkel párhuzamosan zajlottak a gépészeti-, és elektromos alapszerelési munkák, megtörténhetett a fűtési vezetékek és hőleadók cseréje, a helyiségek szellőzésének, klimatizálásának kiépítése is. A díszpárkányra díszvilágítást szolgáló új lámpatestek kerültek, míg a dísztermi falikarokat valamint az eredeti csillárokat műhelyben restaurálták. A karzatokra és a környező helyiségekbe a dísztermihez hasonló stílusú csillárokat szereltek. Megújultak a nyílászárók is, a külső ablakszárnyakba hőszigetelő üvegezés került. A díszterem eredeti fa falburkolatának felújítása műhelymunkával készült, a parkettázás hagyományos tölgyfa parkettával valósult meg. Jelenleg a felújított helyiségek „öltöztetése” zajlik, a Bisinger teremben és annak előterében a parketta csiszolása folyik, majd a helyükre kerülnek a radiátorburkolatok, falburkolatok, szerelvények is. A jövő hét elejétől a díszterem és a ruhatár padlóburkolatának és falburkolatának utolsó munkái kezdődnek, majd a dísztermi bútorok beszerelése következik. A hangtechnika kiépítése, a függönyözés, és a többi utómunkálat elkészülte valamint a próbaüzem után, várhatóan március elején lesznek használatra készek a helyiségek, a tervek szerint a termet a március 15-i ünnepi díszközgyűlésen avatják fel.

forrás: Győr+Média


Beindult az év eleji pályázati dömping a TOP-ban

Az év második munkanapján egyszerre jelent meg négy pályázati felhívás a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP), amelyek együttes keretösszege 91,5 milliárd forint. Bár a négy pályázat nagyon eltérő fejlesztési irányt támogat, ezért érdemes a felhívások mellékleteit alaposan megnézni, de abban közösek a felhívások, hogy mindegyik lehetővé teszi a konzorciumban való pályázást.
tovább


Megalakult a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft.

Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata az egyes európai uniós alapokból származó támogatásokra vonatkozó 2014-2020 programozási időszakból hátralévő években (2016-2020), csak és kizárólag a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) felhívásokat tekintve, nagyságrendileg 22 milliárd forint összegű fejlesztést kíván végrehajtani.
A 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) alapján az előre látható városfejlesztési feladatok mellett (IKOP, KEHOP, EFOP stb. projektek) további új feladatként jelentkezik, hogy a győri járásban lévő települések projekt-előkészítési és menedzsmenti feladatokban kérhetik Győr városát a feladatok ellátására, amelyet – kérés esetén – el is kell látnia.
További lényeges szempont az is, hogy a felmerülő támogatást a tervezett mértékben a város el tudja számolni. Ez a projektmenedzsmenti költségeket illetően (csak Győr Megyei Jogú Város esetében) nagyságrendileg 550 millió forintot jelent.

A Rendelet kimondja, hogy szakértői szolgáltatást állami vagy önkormányzati költségvetési szerv vagy 100%-ban állami vagy önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság nyújthat az elszámolhatóság kritériuma mellett.
A rövid határidős, nagyberuházások biztonságos és hatékony megvalósítása érdekében feltétlenül indokolt egy megfelelő projektszervezet, egy olyan 100%-ban önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság létrehozása, amely – a létszámgazdálkodás és a személy és szolgáltatás jellegű költségek optimalizálása érdekében – az előre láthatóan hektikusan jelentkező, nagy volumenű munkákat, az elvárható magas színvonalon, határidőben el tudja látni, lehetővé teszi a felmerült költségek elszámolhatóságát, és rugalmasan működik.
A gazdasági társasági formák közül a korlátolt felelősségű társaság a legoptimálisabb erre a feladatra.

Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság céljai:
- a projektjavaslat kidolgozása (pályázatírás),
- a projektmegvalósítás (ÖK projektek, TOP, IKOP, EFOP, GINOP, további szóba jöhető projektek) (projektmenedzsment),
- járást érintő operatív programokban résztvevő településeknek történő segítségnyújtás (pályázatírás és menedzsment) – piaci alapon működő szolgáltatásnyújtás, - a projektekhez kapcsolódó szakmai megvalósítási feladatok, pl.:
•TOP-os szakmai programok,
•Győr térségi szerepvállalásának javítása – a kötelező segítségnyújtásból adódóan felmerült feladat munkaszervezete.