9024 Győr, Baross Gábor utca 43.

Üdvözöljük a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft-nél!

Győri Járási Foglalkoztatási Paktum
Foglalkoztatási Fórum

A járási és helyi szintű szereplők széles körű bevonása érdekében a Paktum tagjai Foglalkoztatási Fórumot működtetnek. A Fórum a Paktum legfőbb döntéshozó szerve, ülései nyilvánosak, de szavazati joggal csak a Paktum tagjai rendelkeznek. A Fórum levezető elnöki feladatait az Irányító Csoport elnöke látja el.

A Foglalkoztatási Fórum tagjai:
• Szavazati joggal bíró tagok: az alapító tagok, illetve a később csatlakozott szervezetek.
• Állandó meghívottak: azon személyek, akik munkájuk, a rendelkezésükre álló információ vagy az általuk képviselt szervezet tevékenységi köre alapján segítségére lehetnek a Paktumnak.
• Eseti meghívottak: egy-egy aktuális témakör vagy tevékenység elismert szakértői, akik az adott feladat végrehajtásakor a paktum hasznára tudnak lenni.

A Fórumot az Irányító Csoport elnöke hívja össze évente legalább egy alkalommal.

A Fórum feladatai:
• dönt az SzMSz elfogadásáról, módosításáról;
• dönt az Irányító Csoport tagjairól, a tagok visszahívásáról;
• megválasztja az Irányító Csoport elnökét, az Irányító Csoport javaslatára;
• dönt a tagok felvételéhez és kizárásához kapcsolódó jogorvoslati kérelmek ügyében;
• tájékozódik a térség munkaerőpiaci helyzetéről;
• jóváhagyja a Paktum foglalkoztatási stratégiáját;
• ajánlásokat tesz és elfogadja a Paktum éves munkaprogramját és költségvetését;
• javaslatokat fogalmaz meg a munkaerőpiaci programokra;
• véleményezi a lezajlott programokat, akciókat;
• elfogadja az Irányító Csoport beszámolóját a munkaprogram megvalósításáról;
• biztosítja a térség szereplői közötti információáramlást és az információk, vélemények cseréjét;
• segíti a járási szereplők közötti kezdeményezések összehangolását, partnerségek kialakulását.

Ezeknek a feladatoknak a teljesítésével a Fórum nagy mértékben hozzájárul a helyes döntések megalapozásához, a társadalmi nyilvánosság és kontroll biztosításához, valamint a partnerség erősítéséhez.

A Foglalkoztatási Fórum működésének részleteit a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza.Az ülés dokumentumainak letöltéséhez kattintson IDE


A 2017. évi 2. Foglalkoztatási Fórum ülésének anyagaiért kattintson IDE


2018. évi I. Foglalkoztatási Fórum